Begroting 2014

  Begroting 2014

  Voor U ligt de programmabegroting 2014 welke we vandaag behandelen. Deze begroting is tot stand gekomen met nadrukkelijke inbreng van alle fracties, welke in meerdere sessies betrokken zijn geweest om een duidelijke richting te geven aan het toekomstige beleid.

  Gratis WiFi binnen Mosaique

  Gratis WiFi binnen Mosaique

  De schop is inmiddels daadwerkelijk de grond in gegaan om het Raadhuisplein in Nieuw Bergen om te toveren tot een eigentijds winkel- en verblijfsgebied. Gratis en vrij toegankelijk WiFi is, in deze tijd, in dit soort gebieden niet meer weg te denken volgens PK- raadslid Jos Valckx en maakt het gebied zeker voor de jongere generatie nog aantrekkelijker. Onbeperkt toegang tot internet en E-mail via een smartphone, tablet of laptop is tegenwoordig vanzelfsprekend, aldus Valckx.

  Leefbaarheid Bergen in gevaar !

  Leefbaarheid Bergen in gevaar !

  De PK is onaangenaam verrast met de melding van college van Burgemeester en Wethouders dat met Optisport een overeenkomst is gesloten waarmee het zwembad in den Asseldonk gesloten gaat worden.

  Motie PK helaas verworpen!!

  Motie PK helaas verworpen!!

  Op donderdag 30 mei is er een door de PK aangevraagd spoeddebat gehouden over het in de Limburger geplaatste artikel over de sluiting van het zwembad en sportaccommodaties in de gemeente Bergen. Onder de betrokken inwoners en verenigingen was een enorme commotie ontstaan over deze berichtgeving. Dit bleek al zeker uit de bomvolle publieke tribune in de raadszaal, zelfs de burgemeester was verrast en had een dergelijke opkomst nog niet gezien. Hieruit blijkt hoe betrokken de inwoners en verenigingen kunnen zijn, en dat ze best bereid zijn hun mening te geven en te delen als ze daarom gevraagd worden. Probleem nu is echter dat het ze niet gevraagd zijn. Het gemor op de publieke tribune liet dat duidelijk merken, onze burgers zijn gewoon boos. Het CDA en VVD kunnen hun borst nat maken bij de komende verkiezingen in maart 2014.

  Heukelomse Beekdal gaat op de schop

  Heukelomse Beekdal gaat op de schop

  Tussen grofweg Heukelom en Aijerdijk stroomt de Heukelomsebeek, in de volksmond beter bekend als "de Leijgraaf". De laatste decennia na een grootscheepse ruilverkaveling in de jaren 70 is dit gebied grenzend aan deze beek vooral in gebruik geweest als agrarisch gebied, hoofdzakelijk als weiland door meer dan 10 agrariërs.

  PK organiseert ontmoeting Verenigingen

  PK organiseert ontmoeting Verenigingen

  Op 20 maart, in een goed bezette de Buun in Well hadden een twintigtal verenigingen uit de gemeente Bergen gehoor gegeven aan de uitnodiging om eens met elkaar te debatteren over de toekomst van de verenigingen op allerlei terreinen. Van subsidie, accommodatie en vergrijzing en terugloop van het ledental.

  Begrotingen 2013 door de PK

  Begrotingen 2013 door de PK

  Verleden week hebben we ons weer gebogen over de voorstellen en bezuinigingen voor het komende jaar. En zoals voorspeld was er weinig verschil in opvatting over de onderwerpen waarop dit betrekking had.