Commissie Bestuur en Financiën

Namens PK Bergen zitten de volgende mensen in de commissie Bestuur en Financiën:

Harry Bakker (tevens raadslid) en Selna Quainoo. Elise Holten is ons reserve commissielid.

Deze PK-werkers proberen tijdens de commissievergaderingen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Met deze informatie gaan zij vervolgens terug naar de PK-fractie. Alle verkregen informatie wordt gebruikt voor het vormen van een mening. Tijdens de raadsvergadering die volgt op de commissievergadering is het aan onze 4 raadsleden om namens PK Bergen vóór of tegen een voorstel te stemmen.

Voor de commissieleden en de raadsleden van PK Bergen zijn de meningen van de inwoners van de gemeente erg belangrijk. Zij zitten er immers namens u. Zij staan ten alle tijden open voor uw meningen, suggesties en ideeën. Maar u kunt hen ook benaderen wanneer u tegen ‘dichte deuren’ aanloopt of tegen bureaucratie opbokst. Zij zullen naar u luisteren en kijken of zij iets voor u kunnen betekenen.  

De PK begeeft zich altijd tussen de mensen, luistert en handelt daarna(ar).