Commissie Samenleving

 
 
Namens PK Bergen zitten de volgende mensen in de commissie Samenleving (klik op de namen onder de foto om kennis te maken):

V.l.n.r.: Claudia Ponjee, Eric DilwegLeo PonjeeThomas Sanders en Jasmin Kajtazovic

Deze PK-werkers proberen tijdens de commissievergaderingen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Met deze informatie gaan zij vervolgens terug naar de PK-fractie (raadsleden Jos, Bert, Claudia en de andere PK-commissieleden). Alle verkregen informatie wordt gebruikt voor het vormen van een mening. Tijdens de raadsvergadering die volgt op de commissievergadering is het aan onze 3 raadsleden om namens PK Bergen vóór of tegen een voorstel te stemmen.

 

Verantwoordelijke wethouder Frans Pekema

 Sociale cohesie

 Volksgezondheid

 Onderwijs

 Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

 Welzijn

 Kernenbeleid

 Accommodatiebeleid

 

Verantwoordelijk wethouder Antoon Splinter

 WAA

 

Gezamelijke verantwoordelijkheid gehele college (Pelzer, Splinter, Pekema):

 De drie decentralisaties

 

Voor de commissieleden en de raadsleden van PK Bergen zijn de meningen van de inwoners van de gemeente erg belangrijk. Zij zitten er immers namens u. Zij staan ten alle tijden open voor uw meningen, suggesties en ideeën. Maar u kunt hen ook benaderen wanneer u tegen ‘dichte deuren’ aanloopt of tegen bureaucratie opbokst. Zij zullen naar u luisteren en kijken of zij iets voor u kunnen betekenen.  

De PK begeeft zich altijd tussen de mensen, luistert en handelt daarna(ar).