Statushouders in Afferden

  Statushouders in Afferden

  De eigenaar van hotel De Sleutels in Afferden heeft van de gemeente Bergen toestemming gekregen om van zijn hotel vakantie appartementen te maken waarin (tijdelijke) bewoning door statushouders mogelijk zou zijn. Dit heeft tot onrust geleid bij verschillende inwoners van Afferden.

  PK Bergen maakt verschil

  PK Bergen maakt verschil

  “De kans dat een fietser met zijn banden in de kieren tussen de tegels geraakt is groot, met alle gevolgen van dien!”, aldus Bert Martens.

  PK Bergen zet gemeente Bergen op toeristische kaart

  PK Bergen zet gemeente Bergen op toeristische kaart

  Tijdens de raadsvergadering van 14 juni j.l. riep PK Bergen het college middels een motie op om in te gaan op het voorstel van het Toeristisch Platform. Wethouder Buiting gaf aan enthousiast te zijn over het voorstel en zijn medewerking hieraan te zullen verlenen. Coalitiepartner CDA steunde de motie, de fracties VVD en KERN stemden tegen.

  Fietsveiligheid ovonde Bergen

  Fietsveiligheid ovonde Bergen

  PK Bergen maakt zich zorgen over de fietsveiligheid rond de ovonde in Bergen Naar aanleiding van inmiddels verschillende valpartijen op het fietspad langs de nieuwe ovonde in Bergen, heeft PK Bergen het college dringend verzocht de Provincie aan te zetten tot maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen.

  Koninklijke onderscheidingen

  Koninklijke onderscheidingen

  PK Bergen feliciteert Cees van Haperen, Vic Timmermans, Tiny School, Sjraar Theeuwen, Ans Duijf-Peeters, Martin Arntz, Ton Wijnhoven en Jan Straatman van harte met hun Koninklijke onderscheiding!!!

  PK Bergen zorgt voor bloemenzee

  PK Bergen zorgt voor bloemenzee

  In het verkiezingsprogramma van de PK stond een bloemenwens: PK Bergen wilde graag dat terreinen die tijdelijk braak liggen worden beplant, bijvoorbeeld met wilde bloemen. En nu is het dan zover: de bloemenwens van de PK gaat in vervulling!

  Presentatie Plan Armoedebestrijding gemeente Bergen

  Presentatie Plan Armoedebestrijding gemeente Bergen

  Op 18 februari 2016 presenteerde PK Wethouder Lia Roefs het ‘Plan Armoedebestrijding’. Op dinsdag 1 maart 2016 zal dit plan behandeld worden tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en op 22 maart 2016 zal het plan in de Raad behandeld worden. Beide vergaderingen zijn openbaar.

  PK Informatie avond groot succes!

  PK Informatie avond groot succes!

  De armoedebestrijding staat hoog in het vaandel van PK Bergen. Begin 2016 zal de nota ‘Armoedebeleid’ door de raad moeten worden vastgesteld. Op 12 januari 2016 organiseerde PK Bergen om die reden een informatie avond.