Zwerfafval: “help een handje”

  Zwerfafval: “help een handje”

  Zwerfafval: afgelopen weken was het een hot item. Ook in onze partij zijn er leden, zoals Wim Olthof, Bert Martens en Thomas Sanders, die zich er dood aan ergeren maar vervolgens zelf de handen uit de mouwen steken.

  voorfinanciering project Alverman 2.0

  voorfinanciering project Alverman 2.0

  In de raadsvergadering van 23-03-2021 stond het voorstel van voorfinanciering van project Alverman 2.0 op de agenda. PK fractievoorzitter Jos Valckx sprak de volgende woorden in zijn eerste termijn.

  Het komt goed met de Alverman

  Het komt goed met de Alverman

  ik blij en trots dat wij, met z’n allen, zo ver zijn gekomen: in ons kleine dorp zal binnenkort een grote accommodatie gebouwd worden, die zal dienen als centrum voor sport, recreatie en cultuur voor jong en oud!

  Overlast hondenpoep

  Overlast hondenpoep

  De laatste weken zijn er weer veel meldingen van hondenpoep overlast op wandelpaden, trottoirs en groenstroken en speelplaatsen/speelruimtes. Mensen klagen hierover bij ons. Wij kunnen dan alleen maar vertellen dat de PK in 2019 de nota Positief Hondenbeleid hebben ingediend en dat deze is besproken in de commissie Ruimte en Economie.

  Verhoging afvalstoffenheffing omzeilen?

  Verhoging afvalstoffenheffing omzeilen?

  In Bergen is de afvalstoffenheffing gestegen. Reden: de kosten van het inzamelen zijn gestegen. Ook het verkopen van afval als glas, plastic en papier om te recyclen levert minder op. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken.

  Nota Dienstverlening 2021 unaniem aangenomen

  Nota Dienstverlening 2021 unaniem aangenomen

  De PK wilde bij de formatie voor het nieuwe college in 2018 graag de portefeuille dienstverlening. Wij wilden een verbeterslag maken omdat we niet overal positieve geluiden hoorden en we zelf ook nog niet tevreden waren.

  In Memoriam Geert van der Heijden

  In Memoriam Geert van der Heijden

  Geert van der Heijden was een van de eerste, zeer betrokken leden van de in 1974 opgerichte Progressieve Kombinatie Bergen. Op 15 januari j.l. overleed hij vrij plotseling op 71-jarige leeftijd.

  welgemeend medeleven

  welgemeend medeleven

  Ons bereikte het droevige bericht dat Geert van der Heijden uit Afferden op 71 jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed is overleden in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

  TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

  TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

  Tijdens de Coronacrisis, waarbij mensen gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, neemt het sociaal isolement onder inwoners toe. Een wandeling in ons prachtige natuurgebied zou bij kunnen dragen in het tegengaan van depressieve klachten.