Motie Tiny Houses

  Motie Tiny Houses

  Als PK blijven wij Tiny Houses als een positieve en vernieuwende ontwikkeling zien binnen de reguliere woningbouw. De doelgroep zijn onze jongeren, maar ook alleenstaanden en senioren.
  Volwaardige semipermanente woningen welke voor een bepaalde periode worden opgericht. Interessant is dat geen lange planologische routes doorlopen hoeven te worden. Het lijkt echter maar niet te lukken hier geschikte locaties voor te vinden. Graag zouden we toch zien dat het college een daadwerkelijk proactieve houding aanneemt in het faciliteren en de bewoning van Tiny Houses. Daarom dienden wij deze motie in die uiteindelijk door alle partijen gesteund werd.

  Motie inkomenskaart

  Motie inkomenskaart

  Als PK zijn wij verheugd dat binnen het programma Samenleving vele van onze wensen zijn gehonoreerd en opgenomen in de begroting. Zo wordt er flink geïnvesteerd in armoedebestrijding. Extra geld voor Stichting leergeld ‘de Stuwwal’ en Humanitas en het starten met de Voorzieningenwijzer zijn hiervan slechts voorbeelden. We zien dit als investeringen om hogere kosten in de toekomst te besparen en erger te voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, die dit nodig hebben, zeer laagdrempelig hun 1e weg vinden in het woud van regelingen en voorzieningen die er bestaan om uit de armoede te ontsnappen. De genoemde voorzieningenwijzer, waarbij iemand aan de hand genomen wordt in het woud van regelingen en voorzieningen, is daarom een goed initiatief waar wij erg blij mee zijn. Maar wij zien dit graag aangevuld met een inkomenskaart: Een overzicht dat standaard jaarlijks door vele gemeenten in Nederland verspreid wordt en wij in onze gemeente nog missen. Laagdrempelig én toegankelijk de informatie rond de vele landelijke en regionale regelingen bij onze inwoners krijgen, in de vorm van een flyer of A4. Vandaar dat wij samen met CDA een motie indienden.

  Amendement Individuele Inkomenstoeslag

  Amendement Individuele Inkomenstoeslag

  Naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Bergen 2015, diende de PK samen met CDA en VVD een amendement in om te voorkomen dat een bezuiniging zou plaatsvinden op de individuele inkomenstoeslag.