Amendement Individuele Inkomenstoeslag

    Amendement Individuele Inkomenstoeslag

    Naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Bergen 2015, diende de PK samen met CDA en VVD een amendement in om te voorkomen dat een bezuiniging zou plaatsvinden op de individuele inkomenstoeslag.