Welkom op de website van PK Bergen

De Progressieve Kombinatie Bergen is een plaatselijke politieke partij en telt ongeveer 50 leden. Al deze 50 leden hebben min of meer gelijke opvattingen over hoe een samenleving er uit zou kunnen zien. Gezamenlijk willen zij hier naar streven.

De PK is progressief. Dat wil zeggen dat de PK open staat voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen en oplossingen die er toe moeten leiden dat er sprake is van een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten voor de mens, alsmede verantwoord omgaan met ons milieu.

De PK is een kombinatie, 40 jaar geleden opgericht toen combinatie nog met een ‘K’ geschreven werd. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit mensen van verschillende pluimage of politieke achtergrond. Individueel is er respect voor ieders keuze en opstelling.

    Werk met elkaar constructief samen en gun elkaar wat!

    Werk met elkaar constructief samen en gun elkaar wat!

    Op woensdag 8 september stond het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen op de agenda van de commissie Ruimte & Economie. Een belangrijk rapport waarin we kunnen lezen hoe de gemeente Bergen de zo belangrijke toeristisch-recreatieve sector naar de toekomst toe in positieve zin wil ontwikkelen.

Onze partijen

PK Bergen
PvdA
GroenLinks
D66