Welkom op de website van PK Bergen

Beste inwoners van de gemeente Bergen (L), 

De wetenschap doet onderzoek, de overheid maakt beleid, ondernemers ondernemen en de burger vertoont goed gedrag: traditioneel gezien iedere discipline netjes in zijn of haar eigen hoek. Maar op die manier kunnen we (ingewikkelde) maatschappelijke vraagstukken niet langer oplossen. Daarvoor is samenwerking noodzakelijk, op alle niveaus en tussen alle instanties. 

Met trots presenteren wij het PK-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 

‘Samenleven door Samenwerken in Bergen (L)’ 

In  dit  programma  leggen  we  de  plannen neer waarmee we de komende vier jaar de gemeente Bergen (L) socialer, eerlijker, groener en levendiger maken. 

De afgelopen jaren heeft de PK vanuit het college al vele mooie successen behaald. In alle dorpen worden weer woningen gebouwd, in de strijd tegen armoede zijn nieuwe ‘vangnetten’ toegevoegd, onze inwoners kregen de zorg die zij nodig hadden, we investeerden in toegankelijkheid en een goede dienstverlening en hebben met elkaar burgerparticipatie en zelfsturing op de kaart gezet. Daarnaast hebben we de verantwoordelijkheid gedragen een financieel gezonde gemeente te zijn. 

Het werk is nog lang niet af, er liggen grote uitdagingen voor ons om ook in de gemeente Bergen (L) de groeiende ongelijkheid, de woningnood en de klimaatcrisis succesvol te bestrijden. We hebben geen tijd om te wachten met het aan­pakken van de grote uitdagingen waar we voor staan. We zetten door en werken samen aan een socialere, groenere, eerlijkere en levendigere gemeente Bergen (L). 

Je vindt in ons verkiezingsprogramma wat we nastreven en hoe we onze doelen willen verwezenlij­ken. Veel leesplezier!

Samen maken we het ver­schil!

 

  IN MEMORIAM LEO PONJEE

  IN MEMORIAM LEO PONJEE

  Op 13 februari ontvingen wij totaal onverwacht het droevige bericht dat Leo Ponjee, PK-lid, oud raadslid, voormalig fractievoorzitter en huidig bestuurslid is overleden.

  Microwoningen op eigen grond mogelijk voor particulieren?

  Microwoningen op eigen grond mogelijk voor particulieren?

  De PK is al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om de jeugd uit haar gemeente aan woonruimte te helpen. Dat is de reden dat Lia Janssen, raadslid namens de PK, het college heeft gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is om het plaatsen van microwoningen op eigen grond mogelijk te maken voor particulieren.

Onze partijen

PK Bergen
PvdA
GroenLinks
D66