Emoties lopen hoog op tijdens spoeddebat: motie van Treurnis voor wethouder Pekema!

Op verzoek van de PK Bergen heeft er afgelopen dinsdagavond, 18 februari, een spoedoverleg plaatsgevonden naar aanleiding van de grote problemen die zijn ontstaan tussen de Wmo/Wwb-raad en de gemeente. Dit overleg, waarbij de emoties hoog opliepen, vond plaats onder grote publieke belangstelling in de raadszaal van het gemeentehuis in Bergen.

Voor dit spoedoverleg mocht de Wmo/Wwb-raad gebruikmaken van de gebruikelijke spreektijd. In welgeteld 5 minuten mochten zij hun kant van het verhaal vertellen aan de raadsleden van de 4 fracties. Er werd hun zelfs duidelijk van tevoren schriftelijk medegedeeld door het college dat van die gebruikelijke 5 minuten niet afgeweken zou worden. Het verzoek vanuit de Wmo/Wwb-raad om gebruik te mogen maken van een tijdelijk woordvoerder, werd niet ingewilligd. Immers, deze tijdelijk woordvoerder was geen lid van de Wmo/Wwb-raad. En regels zijn regels. Echter, de onafhankelijk gespreksleider (ingehuurd door het college!) die als dusdanig slechts tijdens 1 overleg met Wmo/Wwb-raad en gemeente ambtenaren aanwezig was geweest en ook geen lid van de Wmo/Wwb-raad was, werd door het college naar voren geschoven om aan te schuiven en deel te nemen aan het spoedoverleg. Zij was immers na het bijwonen van 1 overleg de expert! Verder was er voor het spoedoverleg 1 uur uitgetrokken. Toen duidelijk werd dat binnen dit uur het onderwerp alles behalve afgehandeld was, kwam er het voorstel vanuit de VVD-fractie om het overleg dan maar op te schorten, want de reguliere raadsvergadering moest beginnen. Er was 1 uur voor dit overleg uitgetrokken. En regels zijn regels. Last but not least weigerde wethouder Pekema (VVD) antwoord te geven op de door de gemeenteraad gestelde vragen. “We moeten niet terug kijken op wat mis is gegaan, we moeten naar de toekomst kijken”, was het antwoord van de wethouder. De opmerking uit het verhaal van de Wmo/Wwb-raad, dat de wethouder totaal geen click heeft met de inhoud van zijn portefeuille werd daarmee bevestigd. De weigering om de gestelde vragen te beantwoorden en de gehele gang van zaken omtrent zijn functioneren als wethouder van Welzijn leverde hem uiteindelijk een motie van treurnis op die door alle partijen zonder bedenkingen werd ondersteund en aangenomen. Behalve door de VVD. Zij vonden het een overtrokken en onnodige motie.

Met deze handelswijze en denkwijze vanuit de gemeente is meteen het probleem en de frustratie van de Wmo/Wwb-raad bloot komen te liggen: ‘we worden niet gehoord’, ‘we worden genegeerd’, ‘we worden niet serieus genomen’. De vinger is in het bijzijn van de gemeenteraadsleden én het aanwezige publiek door het college zelf op de zere plek gelegd.

Daarmee wordt dan ook meteen een heel erg belangrijk punt bevestigd uit het programma van de PK. Een punt waar de PK voor zal strijden en voor zal blijven strijden:

Communicatie – Democratie - Betrokkenheid.

De gemeente, haar bestuurders en haar ambtenaren zijn er voor u, en niet andersom.

De hedendaagse burger wil inspraak hebben.
De hedendaagse burger wil in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.
De hedendaagse burger wil niet ‘overruled’ worden door een ambtenaar of wethouder.
De hedendaagse burger wil serieus genomen worden!

Stem 19 maart op de PK, want wij vinden dat er iets wezenlijks moet veranderen binnen onze gemeente. Wij zijn alweer getuige geweest van een air en een arrogantie waarmee om wordt gegaan met de inwoners van onze gemeente. Dit afbraakbeleid accepteren wij niet. Wij vinden dat draagvlak pas ontstaat, wanneer er een beroep op burgers wordt gedaan en deze burgers vervolgens serieus worden genomen. Dit draagvlak is de sleutel tot succesvol beleid en uiteindelijk een goede leefomgeving voor onze inwoners. En dat, beste mensen, wil de PK.