Overlast hondenpoep

  Overlast hondenpoep

  De laatste weken zijn er weer veel meldingen van hondenpoep overlast op wandelpaden, trottoirs en groenstroken en speelplaatsen/speelruimtes. Mensen klagen hierover bij ons. Wij kunnen dan alleen maar vertellen dat de PK in 2019 de nota Positief Hondenbeleid hebben ingediend en dat deze is besproken in de commissie Ruimte en Economie.

  Verhoging afvalstoffenheffing omzeilen?

  Verhoging afvalstoffenheffing omzeilen?

  In Bergen is de afvalstoffenheffing gestegen. Reden: de kosten van het inzamelen zijn gestegen. Ook het verkopen van afval als glas, plastic en papier om te recyclen levert minder op. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken.

  Nota Dienstverlening 2021 unaniem aangenomen

  Nota Dienstverlening 2021 unaniem aangenomen

  De PK wilde bij de formatie voor het nieuwe college in 2018 graag de portefeuille dienstverlening. Wij wilden een verbeterslag maken omdat we niet overal positieve geluiden hoorden en we zelf ook nog niet tevreden waren.

  In Memoriam Geert van der Heijden

  In Memoriam Geert van der Heijden

  Geert van der Heijden was een van de eerste, zeer betrokken leden van de in 1974 opgerichte Progressieve Kombinatie Bergen. Op 15 januari j.l. overleed hij vrij plotseling op 71-jarige leeftijd.

  welgemeend medeleven

  welgemeend medeleven

  Ons bereikte het droevige bericht dat Geert van der Heijden uit Afferden op 71 jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed is overleden in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

  TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

  TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

  Tijdens de Coronacrisis, waarbij mensen gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, neemt het sociaal isolement onder inwoners toe. Een wandeling in ons prachtige natuurgebied zou bij kunnen dragen in het tegengaan van depressieve klachten.

  PK Beschouwing Begroting 2021

  PK Beschouwing Begroting 2021

  Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020 stond de Programmabegroting 2021 op de agenda.
  Fractievoorzitter Jos Valckx deelt de beschouwing namens de PK.

  Eindelijk tijd om kranten door te spitten

  Eindelijk tijd om kranten door te spitten

  De ingeperkte vrijheid als gevolg van het coronavirus maakt dat Lia Roefs (65) zich al een tijdlang niet meer kan bewegen waar ze zich als politicus het meest thuisvoelt: tussen de mensen. Deze week nam ze daarom vervroegd afscheid als wethouder van Bergen. Na een politieke carrière van een kwarteeuw.

  Beloften en ambities waarmaken

  Beloften en ambities waarmaken

  De raadsvergadering waarin de begroting voor het nieuwe jaar moet worden vastgesteld, is ieder jaar weer een bijzondere vergadering. Maar deze keer was het voor de PK extra speciaal. Een feestje met een lach en een traan.

  CLAUDIA PONJEE NIEUWE WETHOUDER GEMEENTE BERGEN (L)

  CLAUDIA PONJEE NIEUWE WETHOUDER GEMEENTE BERGEN (L)

  Tijdens de raadsvergadering van 10 november is Claudia Ponjee na instemming van de volledige raad, geïnstalleerd als wethouder Leefbaarheid. Daarmee volgt zij Lia Roefs op die wegens gezondheidsredenen haar taken vroegtijdig moet neerleggen.

  LIA BEDANKT, CLAUDIA SUCCES

  LIA BEDANKT, CLAUDIA SUCCES

  Een paar weken geleden zei Lia Roefs: “Ik wil er mee stoppen”. Op dat moment was dat een ongelooflijke schok. Deze vrouw, ‘onze’ wethouder, stopt. Wat nu??