De PK-Raadsleden

Namens PK Bergen zitten Jos Valckx, Wim van der Coelen, Harry Bakker en Lia Janssen in de gemeenteraad van Bergen.

 

 Raadsfractie PK, v.l.n.r.: Jos Valckx, Wim van der CoelenHarry Bakker en Lia Janssen.

 

Een gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad neemt alle beslissingen die belangrijk zijn voor de gemeente.

De inwoners van de gemeente kiezen de leden van de raad voor 4 jaar. Het aantal leden van de raad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Bergen bestaat uit 15 leden. De taken en bevoegdheden van de gemeenteraad zijn geregeld in de Gemeentewet.

Elke gemeenteraad is verdeeld in fracties, een groep raadsleden van dezelfde partij die hebben afgesproken samen één fractie te vormen. De gemeente Bergen heeft vier raadsfracties:

 CDA (6 zetels)

 PK Bergen (5 zetels)

 KERN (2 zetels) 

 VVD (2 zetels)