Bijdrage Claudia Ponjee, commissie Samenleving 23-6-2015

  Bijdrage Claudia Ponjee, commissie Samenleving 23-6-2015

  Vanaf 2015 is de gemeente aan zet om de waardering van mantelzorgers vorm te geven. Hierin is door de wetgever in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) volledige vrijheid aan de gemeente gegeven. Op 11 november 2014 verzochten wij daarom samen met het CDA het college een ruimhartig mantelzorgbeleid te maken waarin meer mantelzorgers een waardering kunnen ontvangen en daarbij het belang van de respijtzorg en de mantelzorgondersteuner mee te nemen.

  Waardering voor mantelzorgers in Bergen

  Waardering voor mantelzorgers in Bergen

  Ongeveer 75% van de zorg die aan mensen thuis wordt geboden komt voor rekening van mantelzorgers. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van de mantelzorgers van inwoners in hun gemeente. De landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment) is vanaf deze datum komen te vervallen. Iedere gemeente is vrij om te bepalen op welke manier zij de mantelzorgers van haar inwoners ondersteunt en hoe zij haar waardering toont.

  Kort geding zorgcentrum Pioenroos van de baan

  Kort geding zorgcentrum Pioenroos van de baan

  Het kort geding dat zorgcentrum Pioenroos had aangespannen tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is van de baan. De SVB heeft het achterstallige persoonsgebonden budget (pgb) na het aanspannen van het kort geding alsnog betaald.

  Vrijheid van meningsuiting

  Vrijheid van meningsuiting

  Wat ben ik trots, als geboren en getogen Nieuw Bergse, op ‘mijn dorp’: een saai Raadhuisplein wordt omgetoverd tot een plek waar je gezellig kunt winkelen, dineren, lunchen en terrasjes kunt pakken onder het genot van een lekker biertje of ijsje.

  Verslag Raadsvergadering 31 maart 2015

  Verslag Raadsvergadering 31 maart 2015

  Bij het vragenrecht deelde wethouder Lia Roefs, naar aanleiding van een vraag over de stand van zaken met betrekking tot de verbouwing van Den Asseldonk, het verlossende “het gaat echt beginnen” mee. Aannemer Koenen uit Holthees gaat vanaf vrijdag 3 april van start met het ombouwen van het zwembad naar een multifunctionele zaal. Hij zal 31 juli a.s. klaar moeten zijn met zijn werkzaamheden. De opening zal in september zijn. Mede door PK wethouder Lia Roefs komt er nu eindelijk schot in de zaak.

  Hoogbouw in Bargapark Bergen?

  Hoogbouw in Bargapark Bergen?

  Bij een grote groep bewoners van het Bargapark in Nieuw Bergen is behoorlijke commotie ontstaan nadat zij zich bewust zijn geworden dat het Bargapark, na een wijziging in 2013, voortaan onder het bestemmingsplan "Nieuw Bergen" valt.

  Verslag Raadsvergadering 10 februari 2015

  Verslag Raadsvergadering 10 februari 2015

  Waar het op papier een tamme raadsvergadering leek te worden, bleek hier meteen bij aanvang niets meer van. De VVD diende meteen een motie in waarin het afschuw werd uitgesproken over het ingezonden stuk in de Maas en Niersbode van KERN waarin een vergelijking gemaakt wordt met de recente terroristische gebeurtenissen in Parijs tegen o.a. Charlie Hebdo en de vermeende tegenwerking van jegens Bergens grootste oppositiepartij KERN. Een vergelijking die ook in de ogen van de PK geen enkele pas heeft en scherp veroordeeld wordt door ons. De PK heeft de motie van de VVD dan ook van harte ondersteund.

  De week van Eric Dilweg

  De week van Eric Dilweg

  Gedurende de laatste raadsverkiezingen van 2014 besloot Eric Dilweg zich niet langer op een verkiesbare plaats te zetten. Eric heeft vanaf medio 2002 voor de PK in de raad gezeten, dus bijna 12 jaar.

  PK Bergen biedt "Het Participatie Koffertje" aan

  PK Bergen biedt "Het Participatie Koffertje" aan

  PK Bergen biedt tijdens de begrotingsbeschouwingen de wethouder van Samenleving "Het Participatie Koffertje" aan. Het koffertje, gevuld met vouchers, is bedoeld als een klein gebaar met een oproep aan anderen dit te zien als voorbeeld.