PK organiseert ontmoeting Verenigingen

    PK organiseert ontmoeting Verenigingen

    Op 20 maart, in een goed bezette de Buun in Well hadden een twintigtal verenigingen uit de gemeente Bergen gehoor gegeven aan de uitnodiging om eens met elkaar te debatteren over de toekomst van de verenigingen op allerlei terreinen. Van subsidie, accommodatie en vergrijzing en terugloop van het ledental.

    Begrotingen 2013 door de PK

    Begrotingen 2013 door de PK

    Verleden week hebben we ons weer gebogen over de voorstellen en bezuinigingen voor het komende jaar. En zoals voorspeld was er weinig verschil in opvatting over de onderwerpen waarop dit betrekking had.