PK organiseert discussieavond Zorg in de Toekomst

In 2014 viert de Progressieve Kombinatie Bergen haar veertigjarig bestaan als politieke partij. In dit verkiezingsjaar doen zij dat niet door terug te kijken, maar vooral door vooruit te kijken naar de toekomst. 
Twee zaken, die mensen het meest raken, werk en zorg, worden binnenkort gemeentelijke taken. 
Het maakt dan een groot verschil wie er in het gemeentehuis aan het roer staat. 
De PK wil zorg dicht bij mensen organiseren in de buurt of in de wijk. Voortaan zijn niet langer de ingewikkelde wetten en vooraf vastgestelde uren en producten de norm. De centrale vraag wordt “wat heeft een persoon nodig om zo lang mogelijk een zelfstandig leven te kunnen leiden”. 
De gemeente Bergen gaat samenwerken met Venlo en Beesel op het gebied van zorg. In Venlo doet men al ervaring op met de “Wijkteams voor de Zorg”, een aanpak, die inmiddels ook landelijk de aandacht heeft getrokken. 
De PK heeft Ramon Testroote, wethouder in Venlo en verantwoordelijk voor de “Wijkteams van de Zorg”, bereid gevonden om zijn ervaringen te delen en met de inwoners van de gemeente Bergen en om met de diverse maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over “Toekomstige Zorg in de gemeente Bergen”. 
De PK Bergen nodigt u als inwoner van de gemeente Bergen van harte uit voor deze avond op vrijdag 24 januari om 20.00 uur in de Buun in Well om samen met de PK te praten over de “Toekomstige Zorg in de gemeente Bergen”.