PK verkiezingsprogramma 2018-2022

Klik hier om het verkorte PK Verkiezingsprogramma 2018-2022 te lezen.

Klik hier om het uitgebreide PK Verkiezingsprogramma 2018-2022 te lezen.

 

In ons verkiezingsprogramma spreken wij over de overlast van hondenpoep die door vele mensen in onze gemeente wordt ervaren. De PK wil daarom een Positief Hondenbeleid. Wij willen dat dit samen met hondenbezitters tot stand komt. Wat wij niet willen is de invoering van hondenbelasting omdat dit vaak averechts werkt op de overlast! U kunt hier meer over lezen in het rapport van B.A. Vollaard en P.W.C. Koning, beiden werkzaam bij het Centraal Planbureau: "Meer hondenontlasting door hondenbelasting".