PK Wethouder Claudia Ponjee

De PK is mijn partij: onze inwoners staan altijd centraal, of het nu om zorg gaat of de (her-) inrichting van een buurt. Mensen gaan vóór stenen!

Mijn naam is Claudia Ponjee, geboren en getogen in Nieuw Bergen. Hier woon ik nog steeds met veel plezier met mijn man Serge en onze zoon Alain. Onze dochters Elise en Amaya zijn inmiddels uitgevlogen maar wonen gelukkig in de buurt.

Contact met mensen is voor mij ongelooflijk belangrijk, ik ben een mensenmens. Ik ondersteun en adviseer graag, ben een teamplayer. Na ruim 7 jaar actief te zijn geweest in de gemeentelijke politiek, waarvan de laatste 3 jaar als raadslid, ben ik sinds 11 november 2020 Wethouder Samenleving van mijn prachtige gemeente Bergen (L). 

De behoefte om iets te betekenen voor mijn gemeente, zat er vroeg in. Al op jonge leeftijd zat ik in het bestuur van Sonoor, een gemengd koor met een populair repertoire. Toen ik kinderen kreeg en deze naar school gingen, werd ik lid van de ouderraad en coachte het volleybalteam van de meiden. Ook mijn man heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan, bij zijn voetbalclub en voor de Dorpsraad. Wij hebben onze kinderen meegegeven: in een samenleving lééf je niet alleen samen, maar zorg je voor elkaar, voor je vereniging, voor de leefbaarheid.  

En sinds de 11de van den 11de 2020 dus Wethouder, de leukste baan die ik ooit heb gehad! Ik ben trots op de ontwikkelingen die hier in onze gemeente plaatsvinden, bijvoorbeeld rond alle bewonersinitiatieven. De verenigingen, met al die vrijwilligers die de kar trekken, draag ik een warm hart toe. De werkgroep Bergen Dementie Vriendelijk, het Naoberschap, het Alzheimercafé, de huiskamerprojecten, de Greenteams, de Dorpsraden, de Speeltuin Stichtingen, Afferden Samen Beter en zo kan ik nog wel even doorgaan, allemaal mensen met passie voor waar ze mee bezig zijn. Allemaal prachtige initiatieven die zorgen voor een participatiesamenleving waar echt iedereen mee kan én mag doen. En dat alles vanuit de kracht van zoveel vrijwilligers, dat vervult me met trots.

En wat vind ik het ontzettend leuk om met al deze mensen in gesprek te gaan en te luisteren naar al hun verhalen. Om dan samen te kijken waar we elkaar kunnen vinden, elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen versterken, van elkaar kunnen leren. En dat is nou precies waar ik in geloof: de kracht van het samenwerken! En de ene keer trek jij de kar en de andere keer doe ik dat. Of we doen het samen en staan schouder aan schouder!

Muziek is erg belangrijk voor mij. Waar ik samen met mijn Joekskoor afgelopen jaren vooral met Carnaval optrad, treden wij inmiddels gedurende het hele jaar op. Voor verenigingen als de KBO en Zonnebloem, maar ook bij Maasduinen Staete en de OCB. Ik vind het heerlijk om mensen blij te maken met iets dat ik zo graag doe: zingen! 

De PK is een partij met mensen die midden in de samenleving staan  

Ik zeg wel eens: voor ons geen rode loper, geen flauwekul, gewoon met de voeten in de modder! De PK staat voor gelijke rechten en plichten voor iedereen, jong of oud, arm of rijk. Maar de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, zodat rijk niet rijker wordt en arm niet armer. De PK zet zich in voor de zwakkeren in de samenleving. Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen. Lukt dat niet op eigen kracht, dan dienen voldoende vangnetten aanwezig te zijn die hierbij zouden kunnen helpen. 

Claudia Ponjee

Nieuw Bergen, 23-01-2022

Voor contact met Claudia mail je naar c.ponjee@bergen.nl

 

Wethouder Claudia Ponjee, 2e locoburgemeester
 
portefeuille Samenleving:

 Jeugdbeleid / onderwijs / kunst en cultuur / sport / ouderen

 Welzijn

 Kernenbeleid / bewonersinitiatieven / algemene voorzieningen/integratie

 Accommodatiebeleid

 Volksgezondheid / positieve gezondheid

 Communicatie en Mediabeleid

 Schuldhulpverlening / armoedebestrijding

 Volkshuisvesting / Langer thuis Wonen / Tijdelijk wonen

 Uitvoering subsidies

 Dienstverlening

 

Ambtsgebonden (q.q.)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Voorzitter Lokale Educatieve en Welzijns Agenda 
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Vitaal en Gezond Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sportregio Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Cultuur Regio Noord Limburg
 • Lid Bestuurscommissie WMO 
 • Lid Steungroepvergadering Gezondheidsnetwerken Mooi Maasvallei
 • Bestuurlijk deelnemer Stichting Biblioplus 
 • Bestuurlijk deelnemer Op Overeenstemming Gericht bestuurlijk Overleg 
 • Bestuurlijk deelnemer Overleg Orgaan regeling voor het Toezicht op het openbaar Onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Energielandgoed Wells Meer B.V.
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
 • Bestuurlijk deelnemer WerkgeversServicePunt Noord-Limburg

 

Burgemeester Michael Rauner, portefeuillehouder Bestuur:

 Openbare Orde en veiligheid 

 Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig

 Algemeen bestuurlijke aangelegenheden

 Toezicht en handhaving

 (Eu)regionale Samenwerking

 Evenementen en kermissen.

 

Wethouder Antoon Splinter, portefeuillehouder Ruimte & Financiën:

 Financiën

 Inkoop 

 Omgevingswet

 Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer 

 Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

 Milieu en duurzaamheid

 Waterveiligheid 

 Landschappelijke kwaliteit

 Wonen (RO)

 Regiovisie BGMM

 Monumentenzorg

  

Wethouder Martijn Buijsse, portefeuillehouder Economie:

 Economische Zaken

 Toerisme en recreatie / toeristenbelasting

 Informatie en automatisering (inclusief website) 

 Regionale Uitvoerings Dienst Limburg-Noord (RUD)