Coalitie CDA-PK daadkrachtig van start

  Coalitie CDA-PK daadkrachtig van start

  In de eerste vergadering van de gemeenteraad na de presentatie van het coalitieakkoord lieten CDA en PK zien dat beide partijen gebrand zijn op het uitvoeren van de voornemens uit dat akkoord. De gemeente hield in 2013 € 5,5 ton over.

  Nieuwe coalitie een feit

  Nieuwe coalitie een feit

  In de raadsvergadering van 20 mei j.l. is de de nieuwe coalitie aan het werk gezet. In de vergadering kwam het coalitieakkoord aan de orde. Tevens spraken de 2 wethouders, 2 nieuwe raadsleden en de commissieleden hun belofte uit, of legden hun eed af.

  Raadsvergadering 20 mei

  Raadsvergadering 20 mei

  Onze fractievoorzitter aan het woord in de raadsvergadering van 20 mei. Dank u wel voorzitter, Het is vandaag een bijzondere dag. Niet alleen omdat er vandaag een nieuw Bergens college wordt geïnstalleerd, maar ook omdat de Progressieve Kombinatie of kortweg de PK daar weer deel van uitmaakt.

  Eindadvies van de informateurs Huys en Koopmans

  Eindadvies van de informateurs Huys en Koopmans

  Aan: de Fractievoorzitters van het CDA en de PK. Geachte fractievoorzitters, Bij deze voldoen wij aan uw verzoek om te komen tot een advies inzake het tot stand komen van een college in de gemeente Bergen. Wij zien dit advies als een eindadvies.

  Openingswoord op het verkiezingsdebat

  Openingswoord op het verkiezingsdebat

  Ondanks dat wij als PK de afgelopen 2 periodes in de oppositie hebben gezeten, hebben wij toch zaken kunnen bereiken: denk aan de ouderenbeleidsnota en statistische sociale kaart

  Verjonging op de kieslijst van PK Bergen!

  Verjonging op de kieslijst van PK Bergen!

  De PK Bergen bestaat niet alleen uit ervaren werkers: de 'oude rotten' in het vak. De PK Bergen bestaat ook uit jonge mensen. Hun inbreng is van groot belang voor de PK. Op de nummers 8, 9, 10 en 11 vinden we respectievelijk Joris Derks (20) uit Afferden, Ingrid Weerts (16) uit Siebengewald, Rick Franssen (19) en Marcel Van Hest (29), beiden uit Nieuw Bergen. U vraagt zich misschien af wat de reden is dat zij op zoâ??n jonge leeftijd al met politiek bezig zijn. Graag vertellen zij het u door antwoord te geven op een 2-tal vragen.

  Twee werkers van de PK aan het woord

  Twee werkers van de PK aan het woord

  Op nummer 3 en 4 van de verkiezingslijst van de Progressieve Kombinatie (PK) vinden we 2 mannen van wie de wortels in Bergen liggen. De een is al jaren zeer actief in de gemeente politiek en de ander is nieuw op de lijst. Toch hebben de beide heren veel met elkaar gemeen.

  Winterbus naar S.G. Metameer Stevensbeek?

  Winterbus naar S.G. Metameer Stevensbeek?

  Al geruime tijd hebben we in de gemeente Bergen geen voortgezet onderwijs meer. Leerlingen zijn aangewezen op voortgezet onderwijs in met name Boxmeer, Gennep, Venlo, Venray en Stevensbeek. In de praktijk komt het er op neer dat honderden leerlingen dagelijks 15 tot 30 km moeten fietsen of 1½ à 2 uur moeten bussen. In principe zijn alle scholen met de bus bereikbaar, al wordt Boxmeer al lastig en Stevensbeek is vanuit onze gemeente alleen met een â??wereldreisâ?? bereikbaar, aldus PK raadslid Jos Valckx.

  PK wil luiers niet weer bij het restafval

  PK wil luiers niet weer bij het restafval

  Als het aan het College van Bergen ligt, gaan de gebruikte luiers en incontinentiematerialen binnenkort weer in de grijze restafvalcontainer en verdwijnt de centrale verzamelcontainer hiervoor in elk dorp. Hiermee kan namelijk per huisadres per jaar 4 euro bespaard worden.

  PK organiseert discussieavond Zorg in de Toekomst

  PK organiseert discussieavond Zorg in de Toekomst

  In 2014 viert de Progressieve Kombinatie Bergen haar veertigjarig bestaan als politieke partij. In dit verkiezingsjaar doen zij dat niet door terug te kijken, maar vooral door vooruit te kijken naar de toekomst. Twee zaken, die mensen het meest raken, werk en zorg, worden binnenkort gemeentelijke taken.

  Leden stellen kandidatenlijst vast

  Leden stellen kandidatenlijst vast

  De Progressieve Kombinatie Bergen kiest haar â??werkersâ?? Op een goed bezochte ledenvergadering werd de definitieve kandidatenlijst van de PK voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld met als motto â??de PK werktâ??. Reeds eerder werd bekend dat Jos Valckx de lijst aanvoert.