TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

  TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

  Tijdens de Coronacrisis, waarbij mensen gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, neemt het sociaal isolement onder inwoners toe. Een wandeling in ons prachtige natuurgebied zou bij kunnen dragen in het tegengaan van depressieve klachten.

  Toerisme

  Toerisme

  Vrijdag 28-8-2020 lazen wij in de Limburger een artikel van Jos Bouten met de titel “Strijd om centen toerist” dat (hoogstwaarschijnlijk) naar aanleiding van de podcast op Maasduinencentraal met Raimonda Teisman en Robert Blok van Visit Noord-Limburg, tot stand is gekomen. Wat wij lezen en horen roept bij ons wederom vragen op.

  Privacy

  Privacy

  Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft. Gemeenten moeten zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer van burgers raakt. Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen.

  zorgaanvragen boven 1000 euro

  zorgaanvragen boven 1000 euro

  Wij hebben kennisgenomen van de mededelingen en beantwoording op vragen in de commissie Samenleving en de commissie Bestuur en Financiƫn omtrent de nieuwe procedure rondom zorgaanvragen boven de 1000 euro. De PK fractie heeft daarom een aantal vragen.

  Aanleg o.r. Bergsche Bos

  Aanleg o.r. Bergsche Bos

  Op vrijdag 19 januari jl. hebben de aanwonenden van de Steenuil e.o. een brief ontvangen van de firma BLM Wegenbouw met daarin de mededeling dat er op 25 januari a.s. gestart gaat worden met werkzaamheden in opdracht van Ruimte voor Ruimte in het bestemmingsplan Bergsche Bos te Nieuw Bergen. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de openbare ruimte. Op dit moment is er een begin gemaakt met de bouw van diverse woningen in de straten waar die werkzaamheden moeten plaatsvinden. Daarnaast ligt op vele nog braakliggende kavels momenteel een optie voor aankoop en bebouwing. De PK fractie heeft een aantal vragen.

  Mestopslag Nieuweweg Siebengewald

  Mestopslag Nieuweweg Siebengewald

  Aan de Nieuweweg in Siebengewald, ter hoogte van huisnummer 104, wordt sinds afgelopen juni een grote hoeveelheid mest opgeslagen. Omwonenden hebben sinds die tijd te maken met stankoverlast en overlast door vliegen. Wij zijn op 18 november jl. de situatie ter plaatse gaan bekijken. Wij troffen een grote hoeveelheid mest aan (naar schatting 3000 m3). De mest is niet afgedekt en ligt gedeeltelijk op betonnen platen en gedeeltelijk op zandgrond. Direct naast de mesthoop loopt een sloot. Deze ochtend is de mesthoop aangevuld met nogmaals 3 vrachtwagens mest.