Commissie Ruimte en Economie

Namens PK Bergen zitten de volgende mensen in de commissie Ruimte en Economie:

V.l.n.r.: Bert Martens, Marcel Van Hest, Koos Van Eekeren, Thomas Sanders en Jos Valckx

Deze PK-werkers proberen tijdens de commissievergaderingen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Met deze informatie gaan zij vervolgens terug naar de PK-fractie (raadsleden Jos, Leo en Bert en de andere PK-commissieleden). Alle verkregen informatie wordt gebruikt voor het vormen van een mening. Tijdens de raadsvergadering die volgt op de commissievergadering is het aan onze 3 raadsleden om namens PK Bergen vóór of tegen een voorstel te stemmen.

Verantwoordelijke wethouder Antoon Splinter (CDA)

In de commissie Ruimte en Economie komen zaken aan de orde als:

 Ondernemen met de natuur

 Ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer

 Milieu en duurzaamheid

 Volkshuisvesting

 Kunst

 Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

 Economie, Recreatie en Toerisme

 Projecten: Maaspark Well, Mosaïque, Bleijenbeek, Nationaal Park Maasduinen, Heukelomse beekdal.

Voor de commissieleden en de raadsleden van PK Bergen zijn de meningen van de inwoners van de gemeente erg belangrijk. Zij zitten er immers namens u. Zij staan ten alle tijden open voor uw meningen, suggesties en ideeën. Maar u kunt hen ook benaderen wanneer u tegen ‘dichte deuren’ aanloopt of tegen bureaucratie opbokst. Zij zullen naar u luisteren en kijken of zij iets voor u kunnen betekenen. 

De PK begeeft zich altijd tussen de mensen, luistert en handelt daarna(ar).