Commissie Ruimte en Economie

Namens PK Bergen zitten de volgende mensen in de commissie Ruimte en Economie:

Lia Janssen (tevens raadslid), Bert Martens en Evert vd Wilt. Alex Ebbing is ons reserve commissielid. 

Deze PK-werkers proberen tijdens de commissievergaderingen zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Met deze informatie gaan zij vervolgens terug naar de PK-fractie. Alle verkregen informatie wordt gebruikt voor het vormen van een mening. Tijdens de raadsvergadering die volgt op de commissievergadering is het aan onze 4 raadsleden om namens PK Bergen vóór of tegen een voorstel te stemmen.

WETHOUDER ANTOON SPLINTER, PORTEFEUILLEHOUDER RUIMTE & FINANCIËN:

 Financiën

 Inkoop 

 Omgevingswet

 Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer

 Milieu en duurzaamheid

 Waterveiligheid 

 Landschappelijke kwaliteit

 Wonen (RO)

 Regiovisie BGMM

 Monumentenzorg

 

BURGEMEESTER MANON PELZER, PORTEFEUILLEHOUDER BESTUUR:

 Openbare Orde en veiligheid / Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

 Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig

 Algemeen bestuurlijke aangelegenheden

 Toezicht en handhaving

 Regionale Uitvoerings Dienst Limburg-Noord (RUD)

 Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

 (Eu)regionale Samenwerking

 Regio Venlo

 Communicatiebeleid

 Evenementen en kermissen.

 

WETHOUDER CLAUDIA PONJEE, PORTEFEUILLEHOUDER LEEFBAARHEID:

 Jeugdbeleid / onderwijs / kunst en cultuur / sport / ouderen

 Doelgroepenvervoer / OV (openbaar vervoer) / mobiliteit

 Welzijn

 Kernenbeleid / bewonersinitiatieven / algemene voorzieningen/integratie

 Accommodatiebeleid

 Volksgezondheid / positieve gezondheid

 Mediabeleid

 Schuldhulpverlening / armoedebestrijding

 Verkeersveiligheid

 Volkshuisvesting / Langer thuis Wonen / Tijdelijk wonen

 Uitvoering subsidies

 Dienstverlening (klantvriendelijke gemeente).

 

WETHOUDER MARTIJN BUIJSSE, PORTEFEUILLEHOUDER ECONOMIE:

 Economische Zaken

 Toerisme en recreatie / toeristenbelasting

 Informatie en automatisering (inclusief website) 

Voor de commissieleden en de raadsleden van PK Bergen zijn de meningen van de inwoners van de gemeente erg belangrijk. Zij zitten er immers namens u. Zij staan ten alle tijden open voor uw meningen, suggesties en ideeën. Maar u kunt hen ook benaderen wanneer u tegen ‘dichte deuren’ aanloopt of tegen bureaucratie opbokst. Zij zullen naar u luisteren en kijken of zij iets voor u kunnen betekenen.  

DE PK BEGEEFT ZICH ALTIJD TUSSEN DE MENSEN, LUISTERT EN HANDELT DAARNA(AR).