ANBI

 

Gegevens van de organisatie:  
   
Statutaire naam:       Progressieve Kombinatie Bergen
   
Bekend als:               PK Bergen
   
Adres:                      Beatrixstraat 12, 5851 BM  Afferden L.
   
Telefoon secretaris:   06-16215870
   
Telefoon fractie:        06-29389392
   
Website:                   www.pkbergen.nl
   
E-mailadres               infopkbergen@ziggo.nl
   
RSIN                         802532068

 

Doelstelling van de organisatie:

De statutaire doelstelling van de Progressieve Kombinatie Bergen is als volgt: De vereniging stelt zich ten doel het daadwerkelijk deelnemen aan het politieke, culturele en maatschappelijke leven in de gemeente Bergen (Limburg), vanuit een gezindheid, die gericht is op vernieuwing en verbetering van de samenleving van de gemeente Bergen (Limburg). 

Op de website onder het kopje “WIE ZIJN WIJ?” vindt u een actuelere omschrijving van wie wij zijn en welke doelstellingen wij nastreven.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 

We hebben een uitgebreid verkiezingsprogramma opgesteld wat mag dienen als beleidsplan, de rode draad die door al onze activiteiten doorloopt. Onder het kopje “VERKIEZINGEN 2022” vindt u het PK Verkiezingsprogramma 2022-2026 in zowel verkorte als uitgebreide versie. 

 

Bestuur van de organisatie:

Voorzitter:                    Evelien Peters

Penningmeester:           Marielle van Est-Weijers

Secretaris:                    Amaya Holten

Bestuurslid:                  Ron Jaspers

 

Beloningsbeleid voor de beleidsbepalers: 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de gemaakte kosten die bij uitoefening van hun functie zijn gemaakt.

 

Verslag van de actuele activiteiten van de organisatie: 

De PK Bergen is met 4 zetels, van totaal 15 zetels, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de Gemeente Bergen L.  Als coalitiepartner van  CDA en VVD werken we volop mee aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026.

Onder het kopje ‘Nieuws’ leest u alles over de laatste aktie’s en standpunten van de PK.

De PK Jaarrekening 2022 vindt u HIER