Nieuw Peuterspeelzalenbeleid

Een belangrijk agendapunt bij de vergadering van de gemeenteraad van Bergen dinsdag 10 november was het beleid omtrent de peuterspeelzalen. Nut en noodzaak van een peuterspeelzaal was buiten de discussie en werd door alle partijen omarmd. Ook de, in de vorige periode, voorgenomen bezuiniging van € 25.000 werd unaniem van tafel gestemd. Alleen de ouderbijdrage en de wijze van aanbesteding waren nog een punt van discussie.

De inzet van het college en de coalitiepartijen PK en CDA was hierbij de ouderbijdrage te koppelen aan het inkomen. Immers, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Geheel in de lijn der verwachting was de VVD hierop tegen. Maar onverwacht en verbazingwekkend stemde ook de fractie KERN tegen. Argument van KERN was de administratieve rompslomp. Dat het hier enkel gaat om het inleveren van een bij de Belastingdienst opgevraagd IB60 formulier leek KERN niet te begrijpen. Zij hielden samen met VVD vast aan een vaste ouderbijdrage. Dat zou betekenen dat de lagere inkomens 2% van hun inkomen dienen te betalen tegenover de topinkomens die slechts 0,5% dienen te betalen. Als het aan de VVD en KERN ligt, dan worden hierdoor in onze gemeente de rijken rijker en de armen armer.

Een niet onbelangrijk detail: bij de lagere inkomens is de bijdrage van de gemeente 28% van de totale kostprijs en bij de topinkomens zou dat maar liefst 64,7% zijn. Een administratieve rompslomp die ons allen € 20.000 euro zou hebben gekost!

KERN, een partij die predikt een partij te zijn die opkomt voor uw belangen, blijkt keer op keer een partij die zwalkt van links naar rechts. Eerder stemden zij namelijk ook al voor het opleggen van de rioolbelasting bij de huurders van de huizen i.p.v. bij de eigenaars. PK stemde tegen omdat deze maatregel een jaarlijkse huurverhoging van € 50 voor alle huurders in onze gemeente zou betekenen. En volgens PK Bergen zitten onze huurders daar niet op te wachten.