Misleiding en bedrog

Ons commissielid Claudia Ponjee reageert op een ingezonden brief in de Maas en Niersbode van 1-7-2015 van Rolf Krijnen (KERN).

In het ingezonden stuk vandaag in de Maas & Niersbode van Rolf Krijnen (KERN) met als titel ‘zorg om mantelzorgers’ lees ik dat ik misleid en bedrieg…

Ik ben namelijk erg verheugd met het voorstel van het college om mantelzorgers ruimhartig te ondersteunen en te complimenteren met al het werk dat zij voor hun naasten doen. En omdat ik erg verheugd ben, stond ik vorige week samen met Hennie Nillesen-van Lammeren in diezelfde krant. En daar reageert meneer Krijnen nu dus op.

Maar misleiding en bedrog ervaar ik alleen maar bij het lezen van het stukje van deze meneer. Een ervaring die ik vaker bij zijn ingezonden stukjes heb. Want wat schrijft hij nou eigenlijk?

1. de mantelzorg is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
FOUT! meneer Krijnen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Dat is iets heel anders meneer Krijnen.

2. mantelzorgers zijn mensen die hulp bieden door een boodschapje te doen, een kopje thee te drinken en een karweitje op te knappen.
FOUT! meneer Krijnen.
Mantelzorg overkomt je. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Hier maakt de duur van de zorg en het onbetaalde, of je al dan niet een mantelzorger bent. Je kunt dus mantelzorg geven zonder mantelzorger te zijn, gewoon omdat je af en toe bij je hulpbehoevende vriendin de boodschappen doet en de was strijkt of een kopje thee drinkt.

3. Er waren vorig jaar ongeveer 365 mantelzorgers in onze gemeente.
FOUT! meneer Krijnen.
Er waren vorig jaar ongeveer 365 mantelzorgers in onze gemeente die in aanmerking kwamen voor het Mantelzorgcompliment. Deze 365 mensen voldeden aan alle, door de overheid opgelegde eisen om hiervoor in aanmerking te komen. Al die andere mantelzorgers kregen niets. En juist dat vond ik altijd zo oneerlijk. De ene mantelzorger kreeg wel ondersteuning en waardering en de andere kreeg niks door de bureaucratische regeltjes van de overheid.

Daarom heb ik samen met mijn PK partijgenoten vorig jaar een motie voorbereid waarin ik het college vroeg ruimhartig om te gaan met de mantelzorgers die voor de inwoners van onze gemeente zorgen. Deze motie werd mede door het CDA (onze coalitiepartner) ondertekend. De motie werd aangenomen en is nu dus terug te zien in het voorstel van het college:
ALLE mantelzorgers hebben recht op ondersteuning!
ALLE mantelzorgers hebben recht op waardering!

Natuurlijk had het college vast kunnen houden aan de 200 euro per inwoner die mantelzorg ontvangt. Maar dan hadden ze , zoals veel andere gemeenten, ook vastgehouden aan de eisen om ervoor in aanmerking te komen.

Ik bood samen met Hennie 1! bloemetje aan 1! mantelzorger aan. En juist hierbij was het voorbeeld van de verandering het grootst. Deze meneer, die dagelijks samen met onder andere zijn kinderen, zijn vrouw in het verzorgingshuis bezoekt om haar te helpen, had volgens de oude regels NERGENS recht op. En nu, wanneer de meerderheid dit voorstel ondersteunt, heeft hij recht op ondersteuning in allerlei vormen én heeft hij recht op een waardering van 100 euro!!!
En voor de duidelijkheid: Ik heb tijdens de laatste commissievergadering onze wethouder Lia Roefs verzocht om aan de bel te trekken wanneer blijkt dat het bedrag dat begroot is niet toereikend is. Zij heeft toegezegd dit te zullen doen.

Ik denk dat meneer Krijnen het óf niet snapt, óf populistische probeert te doen met zijn informatie bij de inwoners van onze gemeente in de hoop straks als de verlosser de verkiezingen in te gaan. Maar wanneer meneer Krijnen van KERN mij ooit nog eens wil beschuldigen van bedrog en misleiding, dan stel ik voor dat hij eerst zijn huiswerk goed doet!

foto van PK Bergen.