Verslag Raadsvergadering 22 september 2015

Initiatiefvoorstellen van KERN en VVD inzake intrekking van voorbereidingsbesluit Siebengewald

Deze voorstellen werden door ons en het CDA niet gesteund. Wij kwamen, samen met het CDA, met een eigen initiatiefvoorstel wat op maat gemaakt was voor de ondernemer en het plaatsen van een pinautomaat van de Rabobank op korte termijn mogelijk maakt. Het college volgde dit initiatiefvoorstel van de heren Bert Martens (PK) en Straatman (CDA).
Onbegrijpelijk was het dat, bij de stemming over dit onderwerp, zowel de VVD als KERN tegen plaatsing van de pinautomaat was. De reden was de gevolgde procedure waar men zich niet in kon vinden. Maar gelukkig voor de mensen in Siebengewald komt er toch de zeer gewenste automaat omdat wij van de PK en alle raadsleden van het CDA vóór waren.

Uitkijktoren Wellerlooi door KERN

Een waslijst van vragen van Kern werd door wethouder Ben Buiting (CDA) correct beantwoord. De vragenstellerij voelde als mosterd na de maaltijd omdat het besluit al een tijd geleden genomen is. Het lijkt ook meer op een actie en rancune tegen een plaatselijke ondernemer. Wij vermoeden dat KERN echter niet akkoord zal gaan met de antwoorden en dat er weer een vervolg op komt, ook al zou de toren er al staan. Je kunt maar ergens tegen zijn!!

Motie VVD doortrekken A77 naar A50

Deze motie werd door een meerderheid van de Raad aangenomen met uitzondering van de PK. Onderzoek door onze fractievoorzitter Jos Valckx toont namelijk aan dat geenszins vaststaat dat de verkeersafwikkeling vanuit Duitsland een snelweg nodig heeft die ook nog eens dwars door ecologisch kwetsbaar gebied gaat (aldus een rapport van verkeersdeskundigen). Daarbij komt nog dat een nieuwe snelweg interessant lijkt vanwege zichtlocaties voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Maar daar is juist geen behoefte aan, sterker nog er zijn er al veel te veel. Liever ruimte sparen en oude terreinen opknappen.

Vluchtelingenproblematiek

Door alle partijen werd de noodzaak van hulp onderschreven, maar wel op een schaal die voor Bergen acceptabel is. Door het college is er overleg met de buurgemeenten in de regio om dit probleem gezamenlijk te tackelen mocht er een aanvraag komen voor hulp. Afgesproken werd dat alle partijen direct geïnformeerd zullen worden mocht er een aanvraag hiervoor door het Rijk of COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gedaan worden. 

foto van PK Bergen.