PK Bergen blij met wethouder Samenleving Lia Roefs

Lia Roefs is sinds 7 weken werkzaam als wethouder Samenleving (voorheen Welzijn) in de gemeente Bergen. Met haar enthousiasme en gedrevenheid is zij als een frisse wind die door het gemeentehuis in Nieuw Bergen waait.

De zorgvuldigheid waarmee deze nieuwe wethouder haar werk doet was ook duidelijk waarneembaar tijdens de raadsvergadering van 1 juli jongstleden. Kritische vragen vanuit de verschillende fracties konden op een heldere uitleg rekenen en werden naar ieders tevredenheid beantwoord. Dit resulteerde in een unanieme aanname van maar liefst alle drie de punten die op de agenda stonden voor wat betreft de portefeuille Samenleving. Te weten het voorstel tot vaststelling van deLokaal Educatieve Agenda 2014-2017, het voorstel tot het voortzetten van de inzet van combinatiefunctionarissen voor het schooljaar 2014/2015 en het voorstel tot vaststelling van deverordening Leerlingenvervoer.

PK Bergen, de partij achter Lia Roefs, is erg blij met de nieuwe wethouder Samenleving. Door haar jarenlange ervaring en haar passie voor het vak zien zij de toekomst met Lia als wethouder vol vertrouwen tegemoet. Een toekomst waarin er ontzettend veel gaat veranderen voor alle gemeenten in Nederland doordat er veel verantwoordelijkheid wordt overgedragen vanuit de Rijksoverheid. Maar samen met de andere fracties én de inwoners van de gemeente Bergen zal zij er alles aan doen om alles in goede banen te leiden.