PK Bergen stelt College vragen over gehandicaptenparkeerplaats

Parkeerbeleid is een taak van de gemeente. De gemeente kan daar zelf invulling aan geven. Parkeerbeleid is van belang voor de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle inwoners. De gemeente kan dat doen door het afgeven van gehandicaptenparkeerkaarten. Maar ook door het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen.

PK Bergen zag dat de op-/afrit voor winkelwagens op de parkeerplaats bij de Jumbo in Nieuw Bergen precies gesitueerd is ter hoogte van de gehandicaptenparkeerplaats. Hierdoor ontstaan problemen bij het parkeren van een auto met een gehandicaptenparkeerkaart. Andersom is het gebruik maken van deze op-/afrit door mensen met een winkelwagen, rolstoel of rollator problematisch wanneer er auto’s op deze plaatsen geparkeerd staan.

PK Bergen vraagt daarom het college actie te ondernemen om deze situatie op te lossen.

“Wij zijn van mening dat een juiste inrichting van een parkeervoorziening met gehandicaptenparkeerplaatsen kan bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle inwoners van onze gemeente”, aldus PK Bergen.