Verslag Raadsvergadering 31 maart 2015

Dinsdag 31 maart vergaderde de gemeenteraad van Bergen. Het bestemmingsplan Kannunnik-Geurtsstraat in Siebengewald werd als hamerstuk vastgesteld. De sloop van de aanwezige bebouwing en de realisatie van een vrijstaande woning levert een kwaliteitsverbetering ter plaatse. Ook bestemmingsplan Emmastraat in Wellerlooi werd uiteindelijk vastgesteld. Daardoor is de weg vrijgemaakt voor het ondernemerspaar Seuren-Holland om hun Rozentuin verder te ontwikkelen. Een goede zaak volgens de PK.

Bij het vragenrecht deelde wethouder Lia Roefs, naar aanleiding van een vraag over de stand van zaken met betrekking tot de verbouwing van Den Asseldonk, het verlossende “het gaat echt beginnen” mee. Aannemer Koenen uit Holthees gaat vanaf vrijdag 3 april van start met het ombouwen van het zwembad naar een multifunctionele zaal. Hij zal 31 juli a.s. klaar moeten zijn met zijn werkzaamheden. De opening zal in september zijn. Mede door PK wethouder Lia Roefs komt er nu eindelijk schot in de zaak.

Verder stonden verschillende verordeningen op het programma bijvoorbeeld over de bezwaarschriftencommissie. Hier was echter niet veel discussie over tussen de vier partijen.

Hiermee was de vastgestelde agenda afgerond. Door de VVD werd een motie ingebracht om in Well de gehele Hoenderstraat en een deel van de Kasteellaan inclusief riolering op te knappen. De gemeente heeft een behoorlijk aantal straten en wegen inclusief trottoirs te onderhouden. Dat kost veel geld. Maar wat de meeste mensen niet beseffen is dat het onderhoud aan wat onder de straat ligt, namelijk het riool, nog veel meer geld kost. Onduidelijk was hoeveel geld nu uiteindelijk extra nodig was om alles in 1 keer goed aan te pakken. Dus zowel de straat als het riool. De PK en CDA hadden vorig jaar al € 300.000 laten bestemmen voor een lang gekoesterde opknapbeurt van de gehele Hoenderstraat en een deel van de Kasteellaan. Uiteindelijk bleek met een bedrag van € 86.500 extra het totale plan in zijn geheel mogelijk. De PK stemde net als de 3 andere partijen voor deze extra uitgave en lost hiermee een verkiezingsbelofte in. De PK stelt weliswaar mensen boven stenen, maar beseft ook dat onderhoud van straten en riool een taak van de gemeente is en dat de bewoners van deze straat hiermee geholpen zijn.

Door fractie KERN werd een motie ingediend om alle declaraties van college en raadsleden openbaar te maken en zo mogelijk op de gemeentelijke website te plaatsen. Wat zij blijkbaar niet wisten is dat alle declaraties openbaar zijn en voor iedereen op te vragen die daar behoefte aan heeft. Verder worden declaraties meegenomen in de jaarlijkse onafhankelijke controle van de accountant. Deze motie, en dan dus met name de plaatsing van declaraties op de gemeentelijke website, ging niet alleen ons maar ook CDA en VVD net iets te ver. De PK is groot voorstander van openheid, maar vindt het niet nodig dat er een “openbare heksenjacht” ontstaat op onze bestuurders als gevolg van een declaratie. Wie twijfelt aan declaratiegedrag van onze bestuurders heeft het recht gericht inzage te vragen, dit is voor de PK voldoende.

Ten slotte bracht het CDA, mede namens de PK, een motie in die er voor zorgt dat kinderen van gezinnen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, financieel ondersteund worden om muziekonderwijs te gaan volgen. Dit jaar kan er nog een beroep worden gedaan op een restant van het budget muziekonderwijs. Bij de vaststelling van het nieuwe minimabeleid zal de gemeente zich vanaf 2016 waarschijnlijk bij het Jeugdcultuurfonds aansluiten en dan zal hier ondersteuning kunnen worden aangevraagd. Dit fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities. PK vindt het belangrijk dat álle kinderen de kans krijgen om muziek te maken en te dansen.

Voor de PK weer een geslaagde raadsvergadering, waarbij het welzijn van de inwoners voor ons voorop staat, zonder dat wij de realiteit uit het oog verliezen.