Hoogbouw in Bargapark Bergen?

Bij een grote groep bewoners van het Bargapark in Nieuw Bergen is behoorlijke commotie ontstaan nadat zij zich bewust zijn geworden dat het Bargapark, na een wijziging in 2013, voortaan onder het bestemmingsplan “Nieuw Bergen” valt. Met name de daardoor ontstane mogelijkheid om hoger te bouwen dan voorheen was toegestaan in het Bargapark, bevreest vele bewoners. Zij zijn bang dat zij in de toekomst in hun privacy worden aangetast doordat een buur mogelijk een verdieping op zijn woning gaat zetten.

Volgens procedure is alles correct verlopen en had iedereen, dus ook de bewoners van het Bargapark het recht zijn bedenkingen tegen de wijziging van bestemmingsplan in te dienen bij de gemeente. Helaas hebben de bewoners hier niet op gereageerd.

Volgens PK Bergen zou de communicatie vanuit de gemeente m.b.t. bestemmingsplanwijzigingen echter beter moeten. In dit geval werd er aangekondigd dat door de verandering in het bestemmingsplan de huidige situatie in principe ongewijzigd zou blijven.  Fractievoorzitter Jos Valckx zegt hierover: “In ieder geval moet de gemeente in een aankondiging  geen oordeel geven of een wijziging ingrijpend is of niet. Een wijziging leidt tot een verandering die voor iedereen anders kan zijn of kan worden beleefd”.

Alle fracties van de gemeenteraad, inclusief PK Bergen, hebben de wijziging van het bestemmingsplan in 2013 goedgekeurd. En hoewel de PK vaststelt dat de procedure correct verlopen is, is zij van mening dat er voor de bewoners van het Bargapark toch gekeken moet worden of aan hun grootste punt van zorg, namelijk mogelijk verlies van privacy iets gedaan kan worden.

De PK heeft deze zorg gisteren in de raadsvergadering nogmaals gedeeld met de verantwoordelijke wethouder Ben Buiting, en gevraagd of het met flankerend beleid mogelijk is om bij mogelijke nieuwe bouwplannen in het Bargapark de inkijk naar buren te minimaliseren of zelfs uit te sluiten.