PK TREKT AAN DE BEL

Op woensdag 11 januari bracht gedeputeerde Eric Geurts (PvdA) op uitnodiging van de PK een bezoek aan de gemeente Bergen. De PK trok bij de provincie aan de bel en verzocht de heer Geurts om met eigen ogen verschillende onveilige verkeerssituaties aan de provinciale weg (de Rijksweg) te bekijken.

Eén van die situaties is de fietsstrook bij de rotonde in Nieuw Bergen. Na het sluiten van de Mariaschool in Bergen maken de kinderen uit Aijen gebruik van de rotonde bij Den Asseldonk om naar hun nieuwe school ‘De Fontein’ te fietsen.

“Voor de kinderen ontstaan hier vaak verwarrende en dus gevaarlijke situaties omdat automobilisten zich vaak te laat realiseren dat ze voorrang moeten verlenen, zowel vóór als óp de rotonde. Regelmatig rijden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs nietsvermoedend door terwijl de kinderen over willen steken”, aldus PK fractievoorzitter Jos Valckx.

Ook de fietsoversteekplaats in Afferden werd bezocht. Een grote groep kinderen van het voortgezet onderwijs steekt hier dagelijks de Rijksweg over. Onlangs nog gebeurde op deze plaats een ernstig ongeluk met een overstekende leerling. ”Verkeer raast met minimaal 80 km/u voorbij terwijl fietsers de keuze moeten maken over te steken of nog even te wachten, daar schrik ik van”, aldus Geurts.

Als laatste werd de situatie in Well bekeken. Daar zijn inmiddels al geruime tijd stoplichten werkzaam voor de overstekende passagiers die gebruik maken van de bussen Nijmegen/Venlo/Venray. Geurts gaf aan dat deze situatie niet optimaal is en dat er nog steeds gewerkt wordt aan een veiligere oplossing.

Geurts beloofde te gaan zoeken naar middelen die de verkeersveiligheid ten goede komen. Hij wees er echter op dat het oversteken van de Rijksweg altijd gevaarlijk zal zijn, ondanks te nemen maatregelen.