Joop Cornelissen stopt als voorzitter

Zeer recent heeft onze voorzitter Joop Cornelissen aangegeven met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden als voorzitter te beëindigen.

De reden is dat hij op drie fronten tegelijk bezig is met werk, teneinde niet meer in een situatie van werkloosheid te geraken. Aangezien hij hoge eisen stelt aan zijn voorzitterschap, is de combinatie niet meer te doen, en heeft hij deze keuze moeten maken.

Alhoewel wij dit ten zeerste betreuren, moeten we zijn besluit toch respecteren.

Joop heeft gedurende een aantal jaren de PK gebracht waar het nu staat. Dat deed hij met tact en enthousiasme, en daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.

Tot 1 januari 2017 zal Eric Dilweg als interim voorzitter fungeren zodat wij niet zonder zijn, en in deze tijd kunnen wij op zoek naar een meer definitieve oplossing.