Voorstel PK raadswerkgroep Omgevingswet breed ondersteund

In de commissievergadering Ruimte en Economie bij de behandeling van de Nota Uitgangspunten Omgevingswet, deed ons PK-commissielid Koos van Eekeren een voorstel om een raadswerkgroep in te stellen voor de uitwerking van de invoering van de Omgevingswet. Alle fracties omarmden dit voorstel. De raad wil graag direct betrokken worden, aan de voorkant, bij de ambtelijke uitwerking van de Nota van uitgangspunten van de Omgevingswet, die op de commissie agenda stond van 7 april 2021 en binnenkort op de raadsagenda staat.  

Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden over de thema’s waarover de Raad adviesrecht wil en over de manier waarop de participatie wordt vormgegeven. De PK is blij met de in de commissie geuite brede steun voor ons initiatief. 

“Het klinkt allemaal, die Omgevingswet, als de ver-van-mijn-bed-show. Maar je hoort ook wel dat deze operatie nog groter is dan de decentralisatie van taken in het sociaal domein. Dan weten we dus hoe alert we moeten zijn. Het is een enorme klus. Dus als Raad moeten we nauw betrokken zijn. Op deze manier kunnen we dat”, aldus Koos van Eekeren.