Regionale Energie Strategie

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2021 verwoordde ons raadslid Bert Martens de visie van de PK op de Regionale Energie Strategie (RES).

Voorzitter,

We lezen in de krant dat gemeenteraden in onze regio best wel moeite hebben om akkoord te gaan met zo’n moeilijk te begrijpen en theoretisch document als de RES 1.0 oftewel Regionale Energie Strategie, een document wat de naam al zegt gaat over de strategie! En met de regio bedoelen we in dit geval alle Noord- en Middenlimburgse gemeentes en dit zijn alle Limburgse gemeentes vanaf Echt-Susteren en verder noordelijk t/m Mook en Middelaar, in totaal 15 gemeentes met allemaal verschillende eigen belangen. De RES is gebouwd op 4 peilers:

-          Energie besparen

-          ( Grootschalig ) Duurzaam opwekken

-          Warmte verdelen

-          Samenwerken

Voor ons als gemeente Bergen en de PK ligt dit toch al wat anders en zijn we al een stuk in de uitvoer bezig en liggen er al concrete plannen in ver gevorderd stadium.

Meest in het oogspringend is het Energielandgoed Wellsmeer, met dit project nemen wij als gemeente Bergen verantwoordelijkheid voor ongeveer 20% van de totale energieopgave voor Noord- en Midden Limburg. En dit project is al in vergevorderd stadium van voorbereiding, we lazen gisteren nog dat Wethouder Splinter verwacht de eerste elektriciteit eind volgend jaar op het net te leveren. Wij waren er als Bergen al vroeg bij, al ruim voordat iemand ooit nog gesproken had over een RES.

Aan de basis lag de visie “Zon en Wind “, waar we onze verantwoordelijkheid namen, maar kozen tevens voor concentratie van initiatieven zodat ons natuurlijke landschap in de gemeente zo min als mogelijk zou worden aangetast. Maar ook dat we als inwoners er met z’n allen van gaan  meeprofiteren, zonder dat winsten zouden verdwijnen naar grote commerciële ondernemingen of een enkele ondernemer die toevallig de mogelijkheden heeft.

De PK heeft altijd als voorwaarden gesteld voor het plan Energielandgoed Wellsmeer, de voorwaarde dat iedere inwoner van onze gemeente mee moet profiteren en niet alleen de inwoner met een dikke portemonnee die in staat is aandelen te kopen. Ook moet het project  goed zijn voor de werkgelegenheid in onze gemeente, ook werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Volop nieuw kansen dus!

Deze voorwaarden gelden wat de PK betreft voor de hele RES. De energietransitie en de energiebesparing is een hele grote opgave, maar nodig om energie betaalbaar te houden en de omgeving niet langer te belasten met allerlei uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen. Wij omarmen verder de uitgangspunten uit het FNV Manifest Limburg Noord en hebben gehoord in de commissie dat Wethouder Splinter deze uitgangspunten ook omarmd en dat geeft ons vertrouwen !

Als PK kunnen wij ons prima vinden in voorliggend voorstel en zijn wij benieuwd naar de volgende fase: Het samen waarmaken van de ambities door de regionale gemeenten, provincie, waterschap en Enexis in het uitvoeringsconvenant.

Voor zover onze 1e termijn.