5 JUNI, DE DAG VAN DE BURGERINITIATIEVEN

Nieuwe vormen van ontmoetingen en gemeenschap zagen ook afgelopen jaar, ondanks de beperkende maatregelen, het daglicht. De creativiteit van buurtbewoners die elkaar helpen en vinden, is inspirerend!

De PK gelooft in actieve bewoners en wil dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van hun initiatieven te vergroten. Deze inwoners hebben in ieder geval hun best gedaan het afgelopen jaar.

En daarvoor zeggen wij DANKJEWEL! op deze dag van de BURGERINITIATIEVEN.