Motie PK helaas verworpen!!

Op donderdag 30 mei is er een door de PK aangevraagd spoeddebat gehouden over het in de Limburger geplaatste artikel over de sluiting van het zwembad en sportaccommodaties in de gemeente Bergen. Onder de betrokken inwoners en verenigingen was een enorme commotie ontstaan over deze berichtgeving. Dit bleek al zeker uit de bomvolle publieke tribune in de raadszaal, zelfs de burgemeester was verrast en had een dergelijke opkomst nog niet gezien. Hieruit blijkt hoe betrokken de inwoners en verenigingen kunnen zijn, en dat ze best bereid zijn hun mening te geven en te delen als ze daarom gevraagd worden. Probleem nu is echter dat het ze niet gevraagd zijn. Het gemor op de publieke tribune liet dat duidelijk merken, onze burgers zijn gewoon boos. Het CDA en VVD kunnen hun borst nat maken bij de komende verkiezingen in maart 2014.

Onze fractievoorzitter Leo Ponjee verwoorde duidelijk en kritisch in de eerste termijn waarom de PK besloten heeft om een spoeddebat aan te vragen en waar de knelpunten zitten. (Lees hier zijn verhaal) Na een reactie van de andere politieke partijen was er behoefte aan beraad bij de wethouder. In de tweede termijn gaf de PK aan een motie van wantrouwen in te dienen en het vertrouwen op te zeggen in wethouder Pekema.

Meerdere schorsingen volgden en een tweede motie (van KERN) die uiteindelijk leiden tot een stemming. Het werd een hoofdelijke stemming. Beide moties werden helaas verworpen omdat blijkbaar de coalitiepartners (VVD en CDA) de ernst niet inzien dat de gang van zaken, zoals gelopen is niet kan. Blijkbaar durft het CDA zijn verantwoording niet te nemen.

Waar heeft de PK moeite mee ?

  • Er wordt een fout gemaakt door de gemeente, een niet openbaar stuk gaat naar de pers. (Hoe kan dit gebeuren?)
  • De afdeling communicatie van de gemeente wil dit herstellen door contact op te nemen met de pers. (Maar blijkt wel dat persvrijheid zo niet werkt)
  • Er is nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de fout. (Had al lang kunnen gebeuren, maar op dat idee is men blijkbaar nog niet gekomen)
  • Er is dan wellicht overleg geweest met Optisport, maar niet met de betrokken verenigingen.
  • Er is geen verontschuldiging door de wethouder gemaakt naar de inwoners. (Zelfs de site van de gemeente geeft pas een dag na deze vergadering een verontschuldiging)
  • Een beschadigde wethouder die meermaals ernstige fouten maakt, kan gewoon door gaan waar hij mee bezig is.

De PK vertrouwd er echter op dat de burgers onder meer door deze onacceptabele gang van zaken een keuze maken voor de PK bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen, die niet meer ver weg zijn.