Microwoningen op eigen grond mogelijk voor particulieren?

De PK is al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om de jeugd uit haar gemeente aan woonruimte te helpen. Eerder brachten zij het college in contact met een stichting die in Malden een prachtige wijk met Tiny Houses heeft ontwikkeld. Dit heeft echter niet tot een voor de PK gewenst resultaat geleid. Ook de gewenste ontwikkeling van Tiny Houses op gemeentegrond laat nu al lange tijd op zich wachten en lijkt door de prijsontwikkelingen verder weg dan ooit.

 

Dat is de reden dat Lia Janssen, raadslid namens de PK, het college heeft gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is om het plaatsen van microwoningen op eigen grond mogelijk te maken voor particulieren. Een microwoning is een mini-woning- 22 tot 30 vierkante meter -, in de vorm van een klein appartement. Deze trend is afkomstig uit Japan, naar aanleiding van ruimtegebrek in de grote steden.

 

Het zou dan gaan om kleine woningen speciaal voor starters die bij doorstart weer verhuurd kunnen worden aan andere starters. Dit kunnen de kinderen zijn of familieleden maar ook huurders die verhuurders niet kennen. Volgens de PK liggen hier in de gemeente Bergen mogelijkheden bij particulieren met een grote tuin in de bebouwde kom of in het buitengebied. “Het is vanzelfsprekend dat e.e.a ruimtelijk inpasbaar moet zijn om verrommeling te voorkomen. Ook is een omgevingsdialoog door de initiatiefnemer noodzakelijk om te voorkomen dat de leefomgeving van andere inwoners negatief beïnvloed wordt”, aldus Lia Janssen.

 

Het college zal voor 3 januari reageren op de suggestie van de PK.