In Memoriam Theo van Eupen

Op 24 juni ontvingen wij het droevige bericht dat Theo van Eupen, PK-lid en oud-wethouder namens de PK, op 91-jarige leeftijd is overleden.

 

Toen Theo en zijn vrouw Annemarie in 1984 in de gemeente Bergen zijn komen wonen, heeft hij zich vrijwel direct bij de PK aangesloten. Landelijk gezien was Theo lid van D66.

Zijn inbreng binnen de PK was in alle opzichten en in elke functie, van groot belang. Niet alleen voor de PK, maar ook voor de gemeente Bergen. Theo had een ver vooruitliggende visie over de toekomst van de gemeente Bergen. Maar desalniettemin was het luisteren naar andere ideeën en gedachten altijd aanwezig, waarbij hij de ander altijd in zijn waarde liet.

In de hectische periode waar een mogelijke herindeling van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook- Middelaar speelde, heeft Theo namens de PK van 2002 tot 2006 het wethouderschap Welzijn en Financiën vervuld. Met al zijn kennis heeft hij de financiën van de gemeente Bergen veel meer structuur geven.

Ook in de portefeuille Welzijn heeft hij zaken voor elkaar gekregen die nu sterk verankerd zijn in de Bergse gemeenschap. Het Multi Functioneel  Centrum “De Klaproos” in Siebengewald is onder jouw leiding tot stand gekomen. Later volgden Multi Functioneel Centrum “De Buun” in Well, “ ’t  Luukske” in Wellerlooi en op 30 juni vindt de opening van de “Alverman” plaats.

Maar niet alles lukte. De samenvoeging van de voetbalverenigingen van Afferden en Siebengewald nabij Bleijenbeek  kreeg  geen draagvlak. Gezien de huidige stand van zaken, blijkt dat de visie destijds van Theo op toekomstbestendigheid, nu anno 2022 toch in beeld lijkt te komen. Na de periode van het Wethouderschap is Theo voorzitter geworden van de PK. En ook hier heeft hij zijn positieve sporen achtergelaten.

 

Theo, jij bent tot het laatst betrokken geweest bij de PK. Dat blijkt ook uit het feit dat je bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 nog op de lijst van de PK wilde staan. Theo het was een voorrecht om met je te mogen samenwerken. Bedankt en vaarwel.

Bestuur, fractie en leden PK Bergen