schriftelijke vragen energiearmoede

In de raadsvergadering van 7 juni jongstleden is uitgebreid gesproken over de energiearmoede die ook in onze gemeente aanwezig is. De PK gaf uit monde van Wim van der Coelen toen al aan dat de PK groot voorstander is van hulp, oplossingen en maatregelen die structureel van aard zijn. Dat heeft bij de PK geleid tot schriftelijke vragen aan het college van BenW.

“In ons verkiezingsprogramma ‘Samenleven door Samenwerken’ staat dat wij samen willen blijven strijden tegen armoede en vóór kansengelijkheid”, aldus PK-raadslid Wim van der Coelen. “Ook noemen wij in ons programma enkele voorbeelden van structurele hulp om energiearmoede tegen te gaan. Wij hebben het college van de gemeente Bergen gevraagd hierop te reageren”.

Het is duidelijk dat de PK een structurele aanpak om energiearmoede te bestrijden verkiest boven het eenmalig ophogen van ad-hoc maatregelen.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.