Nieuwe Partijvoorzitter voor PK Bergen - Evelien Peters

Bergen, 30 november 2023 - Tijdens de ledenvergadering op 29 november 2023 is Evelien Peters met enthousiasme en steun van de leden verkozen tot de nieuwe partijvoorzitter van PK Bergen.

 

Evelien Peters, samen met haar echtgenoot exploitant van een B&B in Siebengewald, brengt een schat aan ervaring en betrokkenheid met zich mee. Voorafgaand aan haar benoeming als partijvoorzitter heeft zij zich jarenlang ingezet als jeugdvoorzitter en jeugdtrainer bij voetbalvereniging De Stormvogels in Siebengewald.

 

“Deze partij heeft ambitie. Ambitie om te groeien. Dat was voor mij de trigger. Ontwikkeling en groei zijn voor mij belangrijke kernwaardes. De opdracht en de uitdaging die ik voor mij en mijn medebestuurders zie, is dan ook op de eerste plaats inzetten op groei en ontwikkeling. Ik heb er veel zin in om daarmee aan de slag te gaan” - Evelien Peters, Partijvoorzitter PK Bergen

 

De voorzittershamer is nu in handen van Evelien Peters, die de taken overneemt van Eric Dilweg. Dilweg heeft de afgelopen twee decennia met toewijding gediend als raadslid en recentelijk als partijvoorzitter voor PK Bergen. Als blijk van waardering en erkenning voor zijn langdurige inzet is Eric Dilweg door bestuurslid Leo Ponjee benoemd tot Erelid van de PK. Dilweg zal, in zijn nieuwe rol als adviseur, nauw betrokken blijven bij de partij.

 

PK Bergen kijkt vol vertrouwen naar de toekomst onder leiding van Evelien Peters en waardeert de inzet van Eric Dilweg door hem de titel van Erelid toe te kennen. De partij ziet uit naar een voortzetting van constructieve samenwerking en het realiseren van gemeenschappelijke doelen voor de gemeente Bergen en haar inwoners.