Niet fietsen of brommen tijdens evenementen

Tijdens de commissie Bestuur en Financiën van 16 mei 2024 heeft Elise Holten namens de PK vragen gesteld over de verkeersonveiligheid die was ontstaan op het kermisterrein in Nieuw Bergen begin mei. De PK vindt het van groot belang dat het in onze gemeente voor iedereen veilig moet zijn om deel te nemen aan het verkeer. Helaas is tijdens de kermis in mei in Nieuw Bergen gebleken dat dat niet altijd het geval is.

"Op normale dagen is het plein Mozaïek behoorlijk veilig voor iedereen die zich hier begeeft: een woonerf waar voetgangers voorrang hebben en ander verkeer maximaal 15km per uur mag rijden. Maar wanneer er evenementen zijn zoals de kermis, of wanneer de weekmarkt op vrijdag plaatsvindt, dan is er volgens de PK sprake van een onveilige situatie wanneer fietsers, scooters en ander gemotoriseerd verkeer, zich daar doorheen begeven", aldus Elise Holten.

De PK pleit er daarom voor dat alle openbare plaatsen binnen de gemeente Bergen waar een evenement, markt of festiviteit georganiseerd wordt, alleen toegankelijk zijn voor voetgangers. De PK vindt dat de verkeersveiligheid nooit in het gedrang mag komen, en heeft daarom tijdens de Raadsvergadering van 4 juni de motie “Niet fietsen of brommen tijdens evenementen" ingediend. De motie vraagt om duidelijke maatregelen in het belang van de verkeersveiligheid en zonder dat de organisatoren en/of betrokken ondernemers er (financiële) hinder van ondervinden. De motie is aangenomen met 10 stemmen voor (PK, CDA en Dorpsbelangen) en 3 stemmen tegen (Kern).