Aicha Zahidi

Ik heb mij aangesloten bij de PK omdat het een partij is die exact aansluit bij mijn principes. Dat wil zeggen dat iedereen meetelt, mee kan doen en gezien mag worden. Ik hou van de interactie met de mensen op een open, eerlijke en gelijkwaardige manier. Dat is wat de PK uitdraagt.

 

Mijn naam is Aicha Zahidi. Ik ben 43 jaar en woonachtig met mijn twee kinderen in Bergen.

Van Marokko naar Nederland

Ik ben geboren in Marokko en getogen in Nederland. Op negenjarige leeftijd kwam ik samen met mijn moeder, broers en zussen naar Nederland (Bergen). Ik herinner het mij nog heel goed dat mensen buiten tegen mij spraken en dat ik niks begreep van wat ze zeiden, het klonk zo vreemd, hier kon niemand ons op voorbereiden. Het land en de cultuur was redelijk bekend bij mij door de verhalen van mijn vader, maar de taal niet. Ik heb mijn vader voor het eerst Nederlands horen spreken (gebroken Nederlands) toen we hier in Nederland aankwamen. Wij konden gelukkig snel terecht op de basisschool ‘De Klimop’ die tegenover ons huis stond. Binnen een jaar spraken wij vloeiend Nederlands dankzij de extra inzet van de school. Door het beheersen van de taal konden wij meedoen met de maatschappij en onze bijdrage leveren waar het nodig was. Ik vul mijn vrije tijd met wandelen, sporten, lezen en uit eten gaan met vriendinnen. Helaas is dat nu even niet mogelijk! Verder ben ik ook graag samen met mijn familie.

Nederlandse taal en emancipatie

Ik ben voor twee dagen in de week werkzaam bij Biblioplus als tolk tussen Arabisch sprekende ouders (tot dat ze de taal beheersen) en basisscholen in de gemeente Bergen en de gemeente Gennep. Daarnaast ben ik ook drie dagen werkzaam als onderwijsassistent op de Daltonschool De Klimop in Bergen. Ook ben ik actief als vrijwilliger bij de Biblioplus als assistent coördinator taalmaatjes, taal café en de ‘Vrouwen voor vrouwen’ groep. Taalmaatjes is vooral gericht op het koppelen van een anderstalige die nog de inburgeringscursus volgt aan een Nederlandstalig sprekend maatje om te ondersteunen bij de taal. Als ze de inburgeringscursus hebben afgerond verwijzen wij ze naar een collega die ze vervolgens koppelt aan een taalvrijwilliger. De ‘Vrouwen voor vrouwen’ groep is vooral gericht op de emancipatie van de vrouwen. We sporten samen, koken samen en nodigen mensen uit om te komen eten in het OCB. We werken aan onze taal en volgen verschillende workshops.

"Ik wil mensen graag verbinden en ook de PK kiest voor verbinden en niet verdelen" 

Armoede

Ik wil mij daar ook graag voor inzetten, mensen zijn vaak bang voor het onbekende. Door mensen met elkaar in verbinding te brengen creëer je begrip, respect en waardering. Graag wil ik mij ook inzetten voor de aanpak van armoede binnen onze gemeente. Geen kind kiest ervoor om in armoede te leven, het overkomt ze. Voor hen moeten wij ons inzetten om die ondersteuning te bieden waar het nodig is, in dit proces moeten we ook de ouders meenemen. Ik wil dat samen met iedereen doen, want samen maken we het verschil!