Voormalig PK Wethouder Lia Roefs

En toen kwam er op 10 november 2020 een einde aan mijn wethouderschap voor de PK in de gemeente Bergen (L). Gegeven corona en behorend tot de risicogroep kon ik mijn wethouderschap niet meer vervullen zoals onze inwoners dat verdienen.

Drie en een halve periode ben ik wethouder geweest. Van 1994 tot 2002 en van 2014 tot 2020 met een kleine onderbreking. In 1994 was ik de eerste vrouwelijke en de eerste rooie wethouder in Bergen. Dat was voor menigeen even wennen. In de eerste jaren werd ik vaak voor de secretaresse van de burgemeester aangezien. Maar die baanbrekende positie leert je ook goed met dat bijltje, de enige vrouw in het gezelschap, te hakken en maakt je sterk. Daar heb ik veel voordeel van gehad in mijn verdere carrière als kamerlid, statenlid, bij mijn commissariaten en wederom als wethouder.

Gelukkig is de positie van vrouwen inmiddels sterk verbeterd. Maar we zijn er nog niet. In Bergen (L) is de PK vooralsnog de enige partij die vrouwen levert voor het wethouderschap en die zo de diversiteit bewaakt. Ik heb met hart en ziel voor de PK het wethouderschap vervuld. We hebben heel veel bereikt op veel terreinen. Maar we hebben Bergen vooral socialer gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat werk wordt voortgezet.

Ik ga natuurlijk niet stil zitten. Ik blijf betrokken bij de fractie. Zal hand en spandiensten verrichten, coachen en kritische vragen stellen. Blijf actief in het gewestbestuur van de PvdA Limburg en de PvdA Maasduinen. Maar ik zeg vaarwel tegen de boordevolle agenda’s, tegen altijd op sjouw, tegen altijd paraat, tegen altijd van alles iets moeten vinden. Neemt natuurlijk niet weg dat pensioen ook “missen” betekent. Feest vieren als iets gelukt is, de vreugde van iets “kleins” voor mensen kunnen doen, samen met inwoners dubben hoe de politiek mee te krijgen, met argumenten anderen overhalen, draagvlak zoeken via bevriende partijen op andere politieke niveau’s, het samenspel met ambtenaren, samen met het college de schouders eronder zetten.

Weet je, ik ga gewoon vertellen hoe veel voldoening politiek kan geven.