De pk werkt!

 WERK EN INKOMEN

De PK vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Werk hebben, werk houden en, voor sommigen, werk krijgen heeft voor de PK daarom de hoogste prioriteit. De economische crisis vraagt om een andere aanpak. De PK wil dat de gemeente met werkgevers, werknemers en onderwijs afspraken maakt over werk, werkzekerheid en een fatsoenlijk inkomen. De PK wil dat daarbij ook meer werkplekken geschikt worden gemaakt voor mensen die niet 100% productief kunnen zijn, maar daarom niet minder recht hebben op een baan, gewoon bij een baas, tussen collega´s.

 ZORG IN DE BUURT

De PK vindt dat iedereen die zorg nodig heeft zorg moet krijgen. Wij kiezen daarbij voor een laagdrempelige aanpak, in dorpteams, dicht bij mensen. De PK wil dat daarbij goed geluisterd wordt naar de ideeën van alle betrokkenen. De jeugdzorg komt in 2015 bij de gemeente terecht. De PK beschouwt dit ook als een kans om lokaal maatwerk te leveren en zo al onze jongeren een toekomst te geven.

 VEILIG EN LEEFBAAR

De PK vindt dat iedereen mag rekenen op een veilige leefomgeving. Onveilige plekken of plekken waar mensen zich onbehaaglijk voelen verdienen aandacht. Het contact met de politie dient laagdrempelig te blijven. De PK vindt de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen belangrijk. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen. De PK wil dat onze kernen leefbaar zijn met volwaardige voorzieningen voor jong en oud. Geld mag, wat de PK betreft, nooit de belangrijkste drijfveer zijn om voorzieningen te schrappen.

 TOERISME EN RECREATIE

De PK ziet in de toename van het aantal toeristen en recreanten een kans voor de werkgelegenheid en een kans voor ons cultuurhistorische landschap en de natuur. Beiden kunnen elkaar versterken. De PK wil daarom ruim baan voor innovatie in deze sector. Er is voor onze gemeente nog een wereld te winnen. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat de gemeente kleine verbindingszones van grote natuurgebieden beter gaat beschermen.

 JEUGD EN JONGEREN

De PK vindt het belangrijk dat kinderen veilig opgroeien. De PK wil dat kinderen goed onderwijs volgen, dat zij spelen in een prettige leefomgeving en dat zij kunnen sporten en deelnemen aan het verenigingsleven. Ook moeten jongeren naar de bibliotheek kunnen gaan. Lezen is een middel om te komen tot betere onderwijsresultaten en dus meer kans op werk en welvaart. Maar wij willen ook dat er beter naar jongeren geluisterd wordt en de ideeën van jongeren bij het beleid worden betrokken. Jongeren horen erbij.

 OUDEREN VAN NU

De PK vindt het belangrijk dat ouderen mee kunnen blijven doen in de samenleving. Daarom zorgen wij er voor dat er niet alleen beleid gemaakt wordt, samen met ouderen, maar dat het ook financieel ondersteund wordt. De PK maakt het beleid dus sterker & socialer.