Thomas Sanders

Thomas Sanders wordt in 1971 in Arnhem geboren. Op 13-jarige leeftijd verhuist hij naar de gemeente Bergen. Thomas woont graag in Nieuw Bergen: “een leuk dorp waar de mensen van verschillende plaatsen komen”. Samen met zijn vrouw en 2 kinderen geniet hij van de mooie natuur. Hij vindt Nieuw Bergen lekker rustig maar toch ook niet te rustig!

 

 

 

 

"We zijn allemaal gelijk, maar we hebben allemaal iets anders nodig om gelijk te zijn!”

 

 

 

 

Niet alleen nu actief

De verkiezingen komen er aan en dan zie ineens weer politici de straat op gaan om hun verhaal te vertellen aan de burgers. Ik vind het zelf echter belangrijk om niet alleen rond de verkiezingsperiode in contact te komen met mensen, maar het hele jaar door. Ik kom al jaren op voor de belangen van mensen in een kwetsbare positie. Om een indruk te geven van mijzelf en dat ik niet alleen tijdens verkiezingen mijn betrokkenheid toon, zal ik een kleine greep uit de zaken die ik de afgelopen jaren heb gedaan met u delen. 

In 2014 ben ik naar de Nationale Ombudsman in den Haag gegaan omdat mensen in de Sociale Werkvoorziening niet gehoord werden. Er kwamen mij veel persoonlijke verhalen ter ore en ik wilde er wat mee doen. Het gevolg was dat de Nationale Ombudsman een onderzoek startte. Uit het onderzoek kwam dat kwetsbare mensen in de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uit beeld waren bij de gemeenten. 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Oog%20voor%20mensen%20met%20een%20arbeidsbeperking%20%28rapport%202014-120%29_2.pdf 

Na dit onderzoek zijn er voor mij veel zaken veranderd. In 2014 won ik de Cliënt-in-beeld Publiekprijs, naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman, die werd uitgereikt door de Landelijke Cliëntenraad (LCR ). In 2014 heb ik gewerkt aan een privacyonderzoek in de Wsw. Een mooi rapport met feiten is naar verschillende gemeenten gegaan. Daardoor zijn bij professionals van verschillende Wsw-bedrijven, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, de ogen opengegaan dat het toch echt anders moet. En hierdoor weer de Cliënt-in-Beeldprijs 2015 gewonnen: de jury én de publieksprijs. 

In 2016 ben ik actiever geworden bij de gemeentelijke politieke partij PK Bergen. Ik was al lang lid van deze partij omdat de PK er in mijn ogen is voor iedereen. Niet alleen voor een bepaalde doelgroep of voor een bepaalde opvatting, maar écht voor iedereen. Door te luisteren naar elkaar en naar elkaars standpunten, komt het beste in de PK naar boven. Van daaruit voert de PK haar idealen door. Dat is ook mijn overtuiging, het belang voor iedereen voor ogen houden, en de reden waarom ik me heb aangesloten bij de PK. 

In 2016 heb ik in onze partij onder de aandacht gebracht dat er kleinere betaalbare (tijdelijke) woningen moeten komen in de gemeente Bergen voor de jongeren maar ook voor de ouderen. Als de jongeren niet wegtrekken naar andere plekken buiten onze gemeente, maar in de gemeente Bergen kunnen blijven wonen komt dit de leefbaarheid van onze gemeente ten goede. De ouderen kunnen zo langer zelfstandig blijven wonen, doordat de kinderen in de buurt wonen om te helpen én er is zo zelfs de optie open om eventueel tijdelijke inwoning bij bijvoorbeeld de kinderen mogelijk te maken. Dit blijven wij als partij dan ook onder de aandacht brengen.

In 2016 was ik aanwezig om mijn steun uit te spreken voor de gratis slipcursus die in onze gemeente werd gegeven voor de jeugd. Het begint bij de jeugd vind ik en voor de nieuwe weggebruikers is het mooi om een kans te krijgen te leren hoe een auto reageert bij bijzondere omstandigheden. Dit leer je niet als je bezig bent met je rijbewijs. Hoe reageert een auto bijvoorbeeld bij een noodstop op een nat wegdek. Doordat dit gratis is aangeboden was het voor alle jeugd in onze gemeente toegankelijk.

In 2017 hebben wij als PK eenbuurtschouw gehouden op verschillende plaatsen in onze gemeente. Een buurtschouw is letterlijk aanwezig zijn in de buurt, buiten op een centrale plek waar je dan aan gesproken kunt worden over wat er leeft in de buurt. Zo kunnen we dicht bij de mensen informatie ophalen over wat er speelt. Als partij nemen we dit dan mee naar de gemeente en maken het bespreekbaar bij wethouders en de andere partijen. 

In 2017 heb ik de gemeente Bergen er op gewezen dat de trottoirs niet overal veilig zijn. Zo lagen er tegels los en ontstonden er gevaarlijke situaties. Ook na het repareren liggen er nog steeds tegels los. Vooral mensen die slecht ter been zijn hebben hier last van. 

2017 heb ik bij toeval een interview met L1 Óngerwaeg waarin ik mijn bezorgdheid heb geuit over hoe er met kwetsbare mensen wordt omgegaan. En dat er vaak alleen aan geld gedacht wordt en niet aan de kwetsbare mensen zelf. Uiteindelijk ben ik van mening dat als je niet aan de voorkant investeert, het aan de achterkant duurder wordt. Preventie kost geld maar op de lange duur is het echt goedkoper. https://l1.nl/ongerwaeg-puur-natuur-in-bergen-126574/ 

2017 heb ik een aanbeveling gedaan bij de apotheek Maasheggen in het Maasziekenhuis. Het bleek dat na 18:00 uur en in het weekend € 34,15 extra in rekening gebracht werd voor het ophalen van medicatie. Echter stond dit nergens vermeldt en werd dit ook niet duidelijk gecommuniceerd. Door deze aanbeveling heeft de apotheker toegezegd een lichtbalk op te hangen die deze informatie weergeeft en de website gaan ze aanpassen zodat deze informatie voor mensen goed te vinden is. 

Waarom ik in politiek actief ben: 

Ik vind het belangrijk dat er mensen in de politiek zitten die weten wat er in de samenleving allemaal gebeurt en die uit eigen ervaring zaken naar voren durven brengen en opkomen voor mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen. Als alles op rolletjes loopt heb je niemand nodig, dan kun je zelf de weg vinden. Sommige mensen hebben iemand nodig die uit ervaring weet hoe moeilijk het kan zijn. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over eigen kracht, of ‘mensen in hun kracht zetten’ of dat mensen eerst hun eigen netwerk aan moeten spreken voordat zij hulp kunnen krijgen. Ik sta daar niet volledig achter en plaats ook grote vraagtekens of dat voor iedereen haalbaar is.

Ik ben zelf opgegroeid in een omgeving waar het niet altijd even makkelijk was. Zonder mijn privéleven helemaal openbaar te maken, kan ik zeggen dat ik veel heb meegemaakt en zonder hulp was ik zelf ook niet waar ik nu ben en waar ik voor sta. Ik heb door eigen ervaring veel praktische kennis opgedaan. Ik heb ook even hulp nodig gehad om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen. Maar daardoor sta ik waar ik nu ben.

Deze kennis zet ik graag in om de mensen die nu hulp nodig hebben te helpen. Ik vind het belangrijk dat er een goede leefbaarheid is in onze gemeente voor jong en oud. Hieronder versta ik bijvoorbeeld de beschikking hebben over goede voorzieningen en daar hoort naar mijn mening ook betaalbare huisvesting en een baan bij. Huisvesting en werk is voor iedereen belangrijk, ongeacht wie je bent of wat je doet. Mijn doel binnen de PK is dat iedereen de kans krijgt om mee te mogen en kunnen doen in onze gemeente. We zijn allemaal gelijk, maar we hebben allemaal iets anders nodig om gelijk te zijn.

Dit is ook een goed moment om mijn dank uitspreken richting mijn vrouw die altijd achter mij staat door dik en dun. Elke inwoner van Bergen gun ik iemand die achter hen staat zoals mijn vrouw ervoor mij is. Mijn kinderen heb ik een betere start kunnen geven dan dat ik zelf gehad heb. Elk kind, ook kinderen die het nu moeilijk hebben moeten geholpen worden. Door alle veranderingen in de jeugdzorg is deze taak van het rijk overgegaan naar de gemeenten. En de gemeente is hiervoor nu aan zet. Mijn kinderen begrijpen waarom ik mij inzet voor mensen die het niet altijd even makkelijk hebben. Mijn vrienden steunen mij omdat ze weten wie ik ben en waarvoor ik sta. Ik heb een prachtig netwerk waar ik op kan terugvallen, maar dat heeft helaas niet iedereen. 

Samen met de Pk wil ik ervoor zorgen dat iedereen die hulp nodig heeft ook geholpen wordt. Daar maken wij ons als PK sterk voor in de gemeentelijke politiek. Tot slot vind ik dat je zaken gewoon moet benoemen zoals ze zijn, ook als de boodschap niet altijd even leuk is voor het College van Burgemeester en Wethouders en/of de partijen in de raad. Soms gaat het niet om jezelf maar om het geheel en de waarheid blijven verkondigen vind ik belangrijk, geen betutteling maar sturen op feiten.

Thomas Sanders, lijst 3 nummer 7 

Voorzitter cliëntenraad Venlo Beesel Bergen, voorzitter bedrijfsledengroep FNV vakbond, Kaderlid FNV vakbond, Inclusieadviseur Arbeid T’ik, Commissielid PK Gemeente Bergen