TEKORT AAN OPENBARE TOILETTEN TIJDENS CORONACRISIS

Bergen (L), 17-12-2020


Vragen op grond van art. 30 lid 3 RvO inzake Openbare toiletten met het verzoek deze door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.


Geacht College,


Op 25 november 2020 in de commissievergadering Ruimte en Economie, heeft de PK in de rondvraag de vraag gesteld of de gemeente Bergen wil faciliteren in openbare toiletten, omdat in coronatijd de mogelijkheden eigenlijk nihil zijn om toiletten in onze natuurgebieden of het winkelcentrum te bezoeken.

Het antwoord van wethouder Splinter dat in natuurgebieden uit angst voor besmettingen alles gesloten is en het gemeentehuis voor toiletgebruik beschikbaar is, is voor de PK toch onbevredigend geweest.

Wij hebben hierover nog de volgende vragen en opmerkingen. 1. Is de gemeente bekend met de zelfreinigende toiletten die overal geplaatst kunnen worden? Zou dat voor onze gemeente geen oplossing kunnen zijn? U hebt nu vanwege corona besmettingsgevaar het toilet bij het Eendenmeer gesloten. Bij het Reindersmeer bijvoorbeeld is geen horeca meer open, terwijl de heer Splinter tijdens de commissievergadering wel klaagde over het feit dat mensen hun behoeften nu gewoon in de natuur doen. Als groene wandel- en fietsgemeente zou het sowieso los van corona een goede investering kunnen zijn. Hoe denkt u hierover?


2. Kan de gemeente meer bekendheid geven aan feit dat de toiletten in het gemeentehuis beschikbaar zijn voor openbaar gebruik? Zijn ook de winkeliers hiervan op de hoogte, zodat zij kunnen verwijzen?


Met vriendelijke groet,
Namens PK fractie Bergen,
Bert Martens