Pierre Krebbers

De PK is een partij met een sociaal cultureel karakter. Met name het optimaliseren van de zorg in het algemeen en de Jeugdzorg in het bijzonder spreken mij erg aan. 

Mijn naam is Pierre Krebbers, ik ben 55 jaar en ben geboren en getogen in Well. Samen met mijn vrouw Diny en zoon Guus voel ik me daar thuis. Mijn dochter Simone heeft het ouderlijk huis inmiddels verlaten. 

In mijn vrije tijd geniet ik van muziek, ik speel piano en trombone en ik ben lid van Harmonie de Vriendenkring in Well.

                             

Ik ben lid van de PK omdat het een partij is waarvan de leden midden in de gemeenschap staan en derhalve weten wat er speelt. De PK staat voor een sociaal beleid met extra aandacht voor de jeugd. 

Er wordt door de PK hoog ingezet op preventie. En uiteindelijk zal dat preventieve beleid over enkele jaren besparingen op gaan leveren op andere zorgkosten. 

 

Speerpunten in het partijprogramma van de PK voor mij zijn:

 

1. Behoud en liefst uitbreiding van leefbaarheid in de dorpskernen.

Het is van belang dat de gemeente Bergen beleid maakt om de leefbaarheid in de diverse dorpen te behouden door het faciliteren en ondersteunen van initiatieven uit de betrokken dorpen. Dit op het gebied van zorgverlening, verenigingsleven, woningbouw, winkels, mobiliteitsbevordering enz., enz. 

Ook het bevorderen van “samenwerken over de dorpsgrenzen heen” is een belangrijke taak van de gemeente. Om sommige verenigingen en instanties in stand te houden is samenwerking tussen de diverse dorpen onvermijdelijk.

               
2. Géén wachtlijsten in de Jeugdzorg.

Met name bij psychische jeugdzorg. Als iemand een been breekt staat er dag en nacht een zorgteam klaar om dit te behandelen. Zit je in psychische nood dan sta je maanden op de wachtlijst en is er alleen zorgverlening tussen 9.00 en 17.00 uur. Dat is ONACCEPTABEL!! In onze gemeente géén wachtlijsten!