Leo Ponjee

Eerlijk delen van onze rijkdom, zorgen voor de minder bedeelden in onze gemeente en voor iedereen gelijke kansen creëren om zich te ontwikkelen. Dat zijn de normen en waarden van de PK, maar ook mijn normen en waarden. Ik strijd tegen onrecht, onrechtvaardigheid en willekeur. Dat is de reden waarom ik al 20 jaar actief ben in de gemeentelijke politiek voor de PK.

Mijn naam is Leo Ponjee en ik ben trots op mijn afkomst. 73 jaar geleden werd ik geboren in Bergen. Als oudste van een groot gezin (15 kinderen!) hoorde ik een behoorlijke bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van mijn familie in vele opzichten. Daardoor ontwikkelde zich bij mij al vroeg een betrokkenheid voor mensen in mijn omgeving en met name een betrokkenheid voor mensen die het niet alleen kunnen.

Mijn aandacht is de afgelopen jaren uitgegaan naar de zorgen in de sociale sector, waar een voortreffelijke wethouder Roefs leiding gaf aan een sociaal beleid dat model stond voor vele gemeenten en een Godsgeschenk was voor de mensen die het echt nodig hadden. Ik was getuige van het neersabelen van deze eminente bestuurder door het CDA, mensen die gerekend werden tot onze politieke vrienden. Waarom zult u vragen, wel omdat het succes van deze bestuurster een regelrecht gevaar werd voor het CDA bij de komende verkiezingen. Want als je zelf bestuurders hebt met de empathie van een stalen balk, dan kun je op het ergste rekenen.

Op 12 december heb ik na 20 jaar afscheid genomen van de Raad van Bergen. Een Koninklijke onderscheiding was mijn deel, en ik heb dit als zeer waarderend gevoeld. Tegelijkertijd werd mijn dochter Claudia als mijn opvolgster geïnstalleerd hetgeen voor mij zowel eervol maar ook emotioneel veel betekende. Ik heb het volste vertrouwen in haar capaciteiten en ben er van overtuigd dat zij een grote inbreng zal hebben in de PK, mijn partij waar ik nog steeds erg trots op ben!

Ik ben nog niet verloren voor de politiek en de PK in het bijzonder. Ik maak met veel plezier deel uit van een enthousiast bestuur, en zal ook nog commissielid blijven in de dagelijkse politiek van de PK fractie. Ook zal training en coaching van de nieuwe generatie PK mensen mijn bijdrage zijn binnen de partij.

Rest mij nog om een ieder te bedanken voor de fijne samenwerking tijdens al die jaren.

Bedankt PK, leden, fractie en bestuur!