Cor Gramser

De PK past bij mij. Het is niet alleen een sociale partij maar ook een groene partij! Samen werken aan een prettige en schone woonomgeving. De PK is een partij die staat tussen de mensen.

Ik ben Cor Gramser. Ik ben geboren en getogen in Siebengewald op de Beekheuvel, waar ik samen met mijn vrouw een melkveebedrijf runde.

Nadat ik met pensioen gegaan ben, ben ik actief geworden in de politiek. Maar naast mijn politieke activiteiten houd ik mij graag bezig met mijn vrijwilligerswerk voor Harte Zorg (zwemgroep voor hartpatienten uit de gemeente Bergen e.o.), alsook met mijn grote passie: E.H.B.O.

Ruim zestig jaar heb ik mij voor EHBO Siebengewald ingezet waarvan 40 jaar als voorzitter. Voor mijn jarenlange inzet ontving ik in 2017 van EHBO Limburg de Barmhartige Samaritaan. Dit is de hoogste onderscheiding die EHBO Limburg kent.

De PK bleek de partij te zijn die het beste bij mij paste en namens de PK ben ik momenteel dan ook commissielid Bestuur en Financiën. Tegenwoordig woon ik in Bergen, maar ik ben en blijf te allen tijde een echte Siebengewalder. 

Voor mij is een goed en gezond leefmilieu en openbare veiligheid van groot belang