Claudia Ponjee

De PK is mijn partij: onze inwoners staan altijd centraal, of het nu om zorg gaat of de (her-) inrichting van een buurt. Mensen gaan vóór stenen!

Mijn naam is Claudia Ponjee, geboren en getogen in Nieuw Bergen. Hier woon ik nog steeds met veel plezier met mijn man Serge en 3 kinderen Elise, Amaya en Alain. Nieuw Bergen is echt mijn dorp, en ik ben trots op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het centrum rond Mosaïque. Ik hoop dat binnen niet al te lange tijd de leegstand is weggewerkt. Samen met de PK zal ik er alles aan doen wat in onze macht ligt om deze hoop werkelijkheid te laten worden.

In mijn vrije tijd lees ik graag. Muziek en zingen is erg belangrijk voor mij. Rond de Carnaval treed ik samen met ’t Bergs Joekskoor op en rond Kerstmis met een Kerstkwartet.

De PK is een partij met mensen die midden in de samenleving staan  

Ik zeg wel eens: voor ons geen rode loper, geen flauwekul, gewoon met de voeten in de modder! De PK staat voor gelijke rechten en plichten voor iedereen, jong of oud, arm of rijk. Maar de breedste schouders dragen de zwaarste lasten, zodat rijk niet rijker wordt en arm niet armer.

Een ‘open-deur’ mentaliteit in en rond het gemeentehuis is een must om ooit de drempel naar het gemeentehuis te verlagen. College en ambtenaren moeten absoluut allemaal benaderbaar worden voor haar inwoners. Telefoon, brieven en mails moeten na ontvangstbevestiging beantwoord worden binnen de daarvoor gestelde termijnen. Inloopspreekuren, in alle dorpen en telefonische spreekuren met college, ambtenaren, Sociaal Team, schuldhulpverlening, etc. moeten structureel ingepland worden zodat mensen hun vragen kwijt kunnen en antwoord op maat krijgen. De hele gemeentewebsite moet van ‘onhandelbaar en frustrerend’ naar ‘toegankelijk voor iedereen’. Onleesbare brieven kunnen worden teruggestuurd. Bij conflicten denken we niet meteen aan dwangsommen en handhaving maar gaat de gemeente het gesprek aan. 

In de afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om de gemeente Bergen socialer te maken. Ik heb veel energie gestoken in het armoedebeleid. Mooi om te zien dat er vele vangnetten zijn, maar wanneer deze informatie niet gedeeld wordt met onze inwoners, heb je er nog niets aan! De nieuw ontwikkelde ‘armoede-app’ die hiervoor moest gaan zorgen, is door het huidige college in de ijskast gezet. Een manier van bezuinigen! Immers, wanneer onze inwoners niet weten waar ze recht op hebben, zullen ze er ook niet naar vragen… Komende periode toch maar eens in eigen beheer een “Armoedekrant” bij iedereen laten bezorgen?

Verder hebben we er samen met onze wethouder Lia Roefs voor gezorgd dat de bezuinigingen op de bibliotheek zijn behaald. En dat niet alleen: een nieuwe bibliotheek in Den Asseldonk zou er een zijn waar vele disciplines samenkomen. Een taalhuis, Humanitas, de computerclub van de KBO, enz., enz. Helaas lijkt ook hier het huidige college ineens anders over te denken. Tot op de dag van vandaag is nog steeds niet gestart met de verbouwing.

De zorg die in 2015 naar onze gemeente kwam, is prachtig op poten gezet. Helemaal volgens de visie van de PK. Heel graag gaan wij hiermee verder. Immers, de knoppen om te draaien en te sturen zodat maatwerk geleverd kan worden binnen de financiële mogelijkheden, zijn sinds een aantal maanden pas ontwikkeld.

Genoeg WERK aan de winkel dus!