Waardering voor mantelzorgers in Bergen

Ongeveer 75% van de zorg die aan mensen thuis wordt geboden komt voor rekening van mantelzorgers. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van de mantelzorgers van inwoners in hun gemeente. De landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers (het mantelzorgcompliment) is vanaf deze datum komen te vervallen. Iedere gemeente is vrij om te bepalen op welke manier zij de mantelzorgers van haar inwoners ondersteunt en hoe zij haar waardering toont.

In een gezamenlijke motie van de PK en het CDA werd het college van B&W in november 2014 opgeroepen om een ruimhartig mantelzorgbeleid te ontwikkelen. En dat is nu aan de orde.

CDA raadslid Hennie Nillesen en PK commissielid Claudia Ponjee zijn verheugd met het voorstel dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. ‘Wij zijn er van overtuigd dat de mantelzorg een belangrijke pijler is in de zorg voor de naasten en dat mantelzorgers daar ook een complimentje voor verdienen en moeten ontvangen.’ aldus Nillesen. Naast ondersteuning van mantelzorgers doet het college van B&W het voorstel om per zorgvrager een bedrag van €100 uit te keren om ook op deze manier de waardering tot uitdrukking te brengen. Claudia Ponjee: ‘Gelukkig wordt mantelzorg door onze gemeente erg gewaardeerd. Immers, zonder mantelzorgers functioneert het nieuwe zorgsysteem in ons land niet.’

foto van PK Bergen.

Op de foto biedt Claudia Ponjee samen met Hennie Nillesen (CDA) de mantelzorger een kleine attentie aan.