Maak van de nood een deugd

 

We maken ons allemaal zorgen over het behoud van onze sociale verzorgingsstaat. Die mag niet onder druk gezet worden bijvoorbeeld door de komst van vluchtelingen. In Bergen willen en moeten we statushouders opvangen. Ik snap heel goed dat inwoners zich daarom zorgen maken over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Hoewel, vergeleken met de Randstad, drie jaar ingeschreven staan bij Destion voor een woning nog helemaal niet zo lang is, moet dat toch echt niet gaan oplopen. Bovendien merk ik, dat er steeds meer behoefte is aan snelle woningnoodoplossingen bijvoorbeeld door het toenemend aantal (v)echtscheidingen. Een half jaar in een chalet levert wel onderdak, maar geen vaste woon- en verblijfplaats op en dus geen mogelijkheid tot huur- en zorgtoeslag (ik ga toch nog eens kijken of daaraan wat valt te doen). Voor Siebengewald en Wellerlooi zijn overigens de wachttijden aanmerkelijk korter.

Om langere wachttijden te voorkomen, zet de gemeente Bergen in op huisvesting van statushouders in leegstaande particuliere woningen. Destion beheert de woning, de gemeente betaalt Destion daarvoor en de eigenaar ontvangt huur. Op deze manier behoudt iedereen toegang tot sociale huurwoningen en wonen onze nieuwkomers in onze hele gemeente en niet alleen in de wijken met huurwoningen. Gecombineerd met snel de taal leren en naar een baan begeleiden, een taak van ons als gemeente en met hulp van onze onmisbare vrijwilligers en de inzet van de buurt en straat kan integratie gemakkelijker plaatsvinden. Zo maken we van de nood een deugd en is sociale cohesie geen loos begrip.