Evy, Neele, Norah en Tessa

Dit zijn de prinsessen van het jeugdcarnaval in de gemeente Bergen, van resp. De Sjorpöl, De Sneuzels, De Maasjoerts en de Belhamels. Prinses Tessa is zowaar de eerste prinses in de historie van de Belhamels. Zo’n jeugdprinses is toch meer dan slechts de aanhang van…. Een mooi staaltje emancipatie dus bij het jeugdcarnaval. Wie weet wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. En net zoals we in het carnaval nog wel wat emancipatie kunnen gebruiken geldt dat ook voor de politiek. 

Precies 100 jaar geleden werd het passief vrouwenkiesrecht ingevoerd. Daar is nog steeds iedere vrouw in Nederland dankbaar voor. Maar na 100 jaar zijn er nog steeds te weinig vrouwen waar we op kunnen stemmen. En geloof me, politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Mannelijk overwicht houdt een machocultuur in stand, waar we in deze tijd helemaal geen behoefte aan hebben. De politiek is, volgens mij, gebaat bij wat minder macho en bij wat meer verbindend denken en wat meer relationele vaardigheden, bij uitstek eigenschappen die aan vrouwen worden toegeschreven. In plaats van een óf-óf –strijd aangaan een én-én – optie zoeken. Meer empathie, je kwetsbaar op willen stellen, gevoelens en gedachten uiten. 

Dus graag wat meer Evy’s, Neele’s, Norah’s en Tessa’s in de politiek.