PK geeft bijstandsgerechtigden een steun in de rug

De PK wil voor de gemeente Bergen beleid waarmee schenkingen en giften tot € 1200,- per jaar vrij ontvangen mogen worden. De gift zal dan niet langer in mindering worden gebracht op de uitkering.

Schenkingsvrijstelling 2016 - BAET belastingadviseurs en financieel planners

Wanneer het bedrag aan giften hoger is dan € 1200,-, bepaalt de inkomens consulent of het van de uitkering wordt ingehouden of niet. Charitatieve organisaties oftewel liefdadigheidsinstellingen, maar ook particulieren, kunnen en mogen iets geven dat niet gemeld hoeft te worden bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor een verjaardag, iets extra’s met Kerstmis of andere gelegenheden, maar ook gewoon als gift.

 

“Voor sommige inwoners kan dat het verschil zijn in schuld opbouwen of niet. De PK is van mening dat deze groep, toch al niet breed bedeeld met een heel sobere uitkering, daarmee echt kan worden geholpen. Het CDA steunt onze gedachte en heeft besloten de motie mee in te dienen. Maar we hopen ook op de steun van Kern en VVD”, aldus PK raadslid Wim vd Coelen.

 

De motie zal worden ingediend tijdens de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces, op 13 juli aanstaande.